Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Provjera održivosti ulaganja
prema Taksonomijskim kriterijima

Općenito o Taksonomiji

Uredbom o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja (UREDBA (EU) 2020/852), Europska unija je dobila jedinstveni okvir kojim se definiraju okolišno održiva ulaganja.

 

Sama Uredba koja je poznatija pod nazivom „Uredba o Taksonomiji“ ili samo „Taksonomija“ donosi osnovna načela i definicije važne za ocjenu održivosti ulaganja.

 

Ulaganja se mogu smatrati održivima ako:

 1. doprinose jednom od okolišnih ciljeva:
 2. ulaganjem se ublažavaju klimatske promjene
 3. ulaganjem se prilagođava klimatskim promjenama
 4. ulaganjem raste održivost uporabe i zaštite vodnih i morskih resursa
 5. ulaganjem se prelazi na kružno gospodarstvo
 6. ulaganjem se sprječava onečišćenje i povećava kontrola onečišćenja
 7. ulaganjem se štitite i obnavljaju bioraznolikost i ekosustavi
 8. ne nanose bitnu štetu ni jednom od okolišnih ciljeva
 9. provode se u skladu s minimalnim zaštitnim mjerama vezanima na smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća i vodeća načela Ujedinjenih naroda u poslovanju i ljudskim pravima, uključujući načela i prava iz osam temeljnih konvencija prema Deklaraciji Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima na radu te Međunarodnoj povelji o ljudskim pravima
 10. provjera održivosti ulaganja se provodi u skladu kriterijima tehničke provjere koji za svaki od ciljeva donosi Europska komisija kroz delegirane uredbe

Prvom Delegiranom uredbom (EU) 2021/2139 popisani su kriteriji tehničke provjere kojima je moguće ocijeniti doprinosi li ulaganje okolišnim ciljevima 1.  ublažavanje klimatskih promjena ili 2. prilagodba klimatskim promjenama te ne nanosi li bitnu štetu za ostalih pet ciljeva.

 

Europska komisija trenutno radi na izradi kriterija za preostala četiri okolišna cilja, a Hrvatski savjet za zelenu gradnju je član osmeročlanog konzorcija koji je osnovao Njemački savjet za održivu gradnju s ciljem izrade prijedloga kriterija za ocjenu građevinskih projekata koji doprinose prijelazu na kružno gospodarstvo.

Provjera usklađenosti ulaganja s kriterijima Taksonomije

Na osnovi tehničkih kriterija koji su popisani delegiranim uredbama moguće je procijeniti može li se ulaganje smatrati održivim ili usklađenim s Taksonomijom. Procjenjuje se zadovoljava li ulaganje kriterije doprinosa jednom od okolišnih ciljeva i kriterije nenanošenja bitne štete preostalim ciljevima.

 

Hrvatski savjet za zelenu gradnju je razvio alat kojim ulagatelji i potencijalni ulagatelji mogu procijeniti usklađenost vlastitog ulaganja u zgrade s tehničkim kriterijima za doprinos ublažavanju klimatskih promjena i s kriterijima nenanošenja bitne štete ni jednom od preostalih pet ciljeva.

 

Također Hrvatski savjet provodi nepristranu reviziju procjene održivosti ulaganja odnosno usklađenosti Taksonomijom.

Kome je provjera usklađenosti namijenjena?

 1. Svim ulagateljima koji planiraju ulaganje u:
 • Izgradnju nove zgrade
 • Obnovu postojeće zgrade
 • Kupnju i vlasništvo nad zgradama
 1. Financijskim i ostalim institucijama kojima je potrebna neovisna ocjena usklađenosti ulaganja s Taksonomijskim kriterijima.

Postupak za ocjenu usklađenosti

Registracija

za provjeru usklađenosti ulaganja. Ulagatelj (investitor) ili potencijalni ulagatelj ispunjava zahtjev Obrazac zahtjeva za provjeru

Obrazac usklađenosti

GBC ulagatelju dostavlja račun za registraciju, Nakon što je račun za registraciju plaćen, GBC ulagatelju šalje obrazac usklađenosti na ispunjavanje

Revizija usklađenosti

GBC pregledava ispunjeni obrazac provjerava dokumentaciju te potom izrađuje i ovjerava izvješće.

This site is registered on wpml.org as a development site.
https://totoabadi23.com/ abadicash abadislot https://menarampo78.com/ royalbola abadislot abadislot menara368 abadicash vipmaxwin menara368 totoabadi Menara368