Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Pridruženi članovi

 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  Pridruženi član

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnje je mjesto prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

   

  U sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u RH, Fond ima ulogu Posredničkog tijela 2 za pojedine specifične ciljeve iz područja zaštite okoliša i održivosti resursa, klimatskih promjena, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

   

  Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s financiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa i projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša i u području energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije, a osobito:

  – stručne i druge poslove u svezi s pribavljanjem, upravljanjem i korištenjem sredstava Fonda,
  – posredovanje u svezi s financiranjem zaštite okoliša i energetske učinkovitosti iz sredstava stranih država, međunarodnih organizacija, financijskih institucija i tijela, te domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba,
  – vođenje baze podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, te potrebnim i raspoloživim financijskim sredstvima za njihovo ostvarivanje,
  – poticanje, uspostavljanje i ostvarivanje suradnje s međunarodnim i domaćim financijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim osobama radi financiranja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u skladu s Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš, Strategijom energetskog razvitka i Programom provedbe Strategije energetskog razvitka, nacionalnim energetskim programima, drugim programima i aktima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, te međunarodnim ugovorima čija je stranka Republika Hrvatska za namjene utvrđene odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te
  – obavljanje i drugih poslova u svezi s poticanjem i financiranjem zaštite okoliša i energetske učinkovitosti utvrđenih Statutom Fonda.

   

  Adresa: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
  Web adresa: fzoeu.hr
  Web adresa: +385 1 5391 800
  E-mail adresa: kontakt@fzoeu.hr

 • Energetski institut Hrvoje Požar
  Pridruženi član

  Institut je neprofitna znanstvena ustanova u stopostotnom vlasništvu države koja se financira projektno kroz realizaciju ugovora za izradu projekata dobivenih na međunarodnim i domaćim natječajima.

   

  Institut ima 89 zaposlenika, od čega 84 s završenim fakultetom, 17 doktora znanosti, te je 16 zaposlenika na doktorskom studiju.

   

  Razvoj energetskog sustava i odnosa unutar njega rezultira novim zahtjevima za znanjem i sposobnošću svih sudionika u energetskom gospodarstvu i državnoj administraciji, ali i za educiranjem samih građana. Obrazovanje i informiranje postaje značajna aktivnost Instituta, što iziskuje kontinuirano usavršavanje stručnjaka u Institutu, kao i njihovo aktivno sudjelovanje u obrazovanju drugih. Institut svoju misiju provodi u suradnji s brojnim znanstvenicima i institucijama iz Hrvatske i inozemstva te preuzima vodeću ulogu na području razvoja energetike u široj regiji, ali i izvan nje.

   

  Područja djelovanja Instituta su:

  1. Strateško planiranje u energetici
  2. Razvoj elektroenergetskog, plinskog, naftnog i toplinskog sustava
  3. Tržište, zakonodavni okvir i restrukturiranje energetskog sektora
  4. Energetska učinkovitost
  5. Obnovljivi izvori energije, zaštita klime i okoliša
  6. Energetski pregledi i certifikacija građevina
  7. Energetska bilanca i statistika
  8. Edukacija i promotivne aktivnosti

   

  Adresa: Savska cesta 163, 10001 Zagreb, Hrvatska
  Web adresa: eihp.hr
  Web adresa: +385 1 6040 588
  E-mail adresa: eihp@eihp.hr

 • Američka gospodarska komora u Hrvatskoj
  Pridruženi član

  Američka gospodarska komora u Hrvatskoj je nezavisna, neprofitna i nevladina poslovna organizacija, s više od 200 članova (vodećih američkih, hrvatskih i međunarodnih tvrtki), koji ukupno zapošljavaju preko 65.000 ljudi u Hrvatskoj. Ovlaštena smo podružnica U.S. Chamber of Commerce u Washingtonu i mreže AmChams in Europe.

   

  Našim članovima pružamo forum za razvoj poslovnih prilika, kroz promicanje visokih standarda poslovne prakse, zalaganje za poboljšanje poslovne klime i pružanje visoke razine poslovnog umrežavanja.

   

  Zalažemo se za promicanje odnosa između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država kroz trgovinu i ulaganja, te regionalnu trgovinu i pan-europsku suradnju. Također smo fokusirani na unaprjeđenje konkurentnosti Hrvatske kao mjesta ulaganja i kontinuirani razvoj poslovnog okruženja. Kroz rad naših Odbora i druge oblike zalaganja za promjene javnih politika, kontinuirano radimo na jačanju partnerstva između poslovne zajednice i Vlade Republike Hrvatske na svim razinama, kako bismo pokušali riješiti pitanja s kojima se naši članovi susreću u svom poslovanju.

   

  Adresa: Strojarska 22, 10000 Zagreb Croatia
  Telefon: +385 1 4836 777
  Web adresa: amcham.hr
  E-mail adresa: info@amcham.hr

 • ECO PLatform
  Pridruženi član

  A main objective of the Association is to promote and to contribute to the sustainable development, including a low-carbon economy and resource efficiency in the construction sector, by coordinating the development and provision of credible and scientifically correct data from products.

   

  ECO Platform aims for mainstreaming life-cycle assessments (LCA) for buildings and infrastructure projects by provision of reliable product data in an affordable and effective way.

   

  Specific product data in form of verified environmental information of construction products, in particular type III declarations called EPD (Environmental Product Declarations) is preferred as data input for building and construction LCA. To close gaps of missing data, for early design stages or product-neutral assessments, generic data is required. ECO Platform aims for consistency of both data categories. Goal is to establish an open international digital data network for building and construction LCA data.

   

  To achieve the overall goals, ECO Platform has defined four main fields of activity and related Mission Statements:

  1. Advocate of the building & construction LCA Stakeholders
  2. Quality Manager of verified product data
  3. Data provider
  4. Enabler of success

   

  Adresa: Girardetstr. 12, 45131 Essen
  Web adresa: eco-platform.org
  Web adresa: +49 201 3203172
  E-mail adresa: donath@eco-platform.org

 • Grad Ivanić – Grad
  Pridruženi član
 • Grad Jastrebarsko
  Pridruženi član

  Jastrebarsko je gradić nadomak metropole, a istovremeno na vratima Jadrana. Jaska je grad svijetle budućnosti, ponajviše zbog dobre prometne pozicije. Idealan je za sve one željne mira bez pretjerane gužve i stresnih situacija.

   

  Velik potencijal malog mjesta prepoznao je i Financial Times uvrstivši Jastrebarsko među gradove budućnosti jugoistočne Europe, a magazin Forbes među dvadeset gradova koji pokreću Hrvatsku. Poticajno okruženje temelj je velikih projekata još većeg značenja, koji su zaslužni za priznanja.

   

  Grad Jastrebarsko može se pohvaliti niskom stopom nezaposlenosti, koja je daleko ispod prosjeka Republike Hrvatske. Osim toga, Grad krasi poticajno okruženje koje se najbolje vidi kroz razvijeno obrtništvo i poduzetništvo.

   

  Grad Jastrebarsko provodi i Programe potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu s ciljem oživljavanja i unaprjeđenja gospodarstva Grada kako bi stvorio povoljnu i privlačnu poduzetničku klimu za domaće i inozemne investitore, a ujedno omogućio povećanje zaposlenosti, učinkovit sustav socijalne sigurnosti, zatim razvijenu domaću proizvodnju i izvoz te ostvarenje smjernica o malom gospodarstvu kao generatoru razvoja.

   

  Europski projekti za europski grad budućnosti

  Jedan od najznačajnijih projekata Grada je i prekogranična suradnja s općinama Metlika i Črnomelj te susjednim općinama Klična Sela, Pisarovina i župom Pisarovinska Jamnica. U okviru projekta bit će obnovljeno 5 objekata kulturno-povijesnog značaja. U našem Gradu završena je obnova Žitnice u parku dvorca Erdödy. Uredio se i Perivoj oko zgrade Žitnice što uključuje uređenje preko 3500 kvadratnih metara travnjaka, sadnju drveća, grmlja, cvijeća i živice. Jaskanski park od sada blista i noću jer je postavljena vanjska rasvjeta, a sam dvorac Erdödy osvijetljen je s deset reflektora. Od sada će Jaskanske i Jaskanci te svi gosti moći uživati u noćnim šetnjama parkom Erdödy.

   

  Grad Jastrebarsko je malen grad velikog potencijala, grad svih generacija, grad idealnog spoja ruralnog i urbanog. Ključ uspjeha leži u pitoresknom području bogate povijesti, bogate kulturne ponude te razvijene socijalne, komunalne i gospodarske usluge. Grad Jastrebarsko njeguje svoju prošlost, živi svoju sadašnjost i ulaže u svoju budućnost!

   

  Adresa: Trg Josipa Jurja Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko
  Telefon: +385 1 6281 110
  Web adresa: amcham.hr
  E-mail adresa: gradonacelnik@jastrebarsko.hr

 • Grad Karlovac
  Pridruženi član

  Karlovac je poznat kao grad na četiri rijeke, grad parkova, grad – Zvijezda…
  Smješten je na dodiru nizinske i gorske Hrvatske, u “mekom trbuhu” središnjeg dijela domovine između Slovenije na zapadu i Bosne i Hercegovine na istoku. Kao rijetko koji grad u svijetu prostire se na sutoku četiriju rijeka: Kupe, Korane, Dobre i Mrežnice.

   

  Razlog za takav smještaj Karlovca bio je vojno-obrambeni pa je i osnovan kao grad – tvrđava 1579. godine. Renesansna šesterokraka jezgra grada s pravilnim geometrijskim rasterom ulica i gradskih blokova, te središnjim trgom vrhunac je tadašnjeg graditeljskog i fortifikacijskog umijeća.

   

  Karlovac se nalazi 55 km jugozapadno od Zagreba. Današnje gradsko područje Karlovca zauzima površinu od 402 km2, a sa svojih cca. 60.000 stanovnika spada u srednje velike hrvatske gradove. Klima u Karlovcu je umjereno-kontinentalna sa vrućim ljetima i hladnim zimama sa snijegom. Karlovac je križište najvažnijih prometnica koje povezuju primorsku i panonsku Hrvatsku. Kroz Karlovac prolazi suvremena autocesta koja povezuje Srednju Europu i podunavske zemlje s Jadranskim morem.Grad Karlovac svojim idealnim položajem na raskrižju putova pogodan je za kraći odmor na proputovanju, ali i kao atraktivna destinacija za odmor i zabavu.

   

  Posjetite nas i uživajte u zelenim dolinama karlovačke četiri rijeke. Karlovac je nadahnut rijekama, njihovom ljepotom, snagom i kulturno-povijesnim nasljeđem koje im dotiče obale. Na obalama Kupe i Korane odigrali su se najvažniji događaji gradske povijesti, a danas su one pozornice pučkih priredaba i umjetničkih predstava.

   

  Prošećite stoljetnim drvoredima našeg zelenog grada. Svakako posjetite Stari grad Dubovac iz 13. stoljeća. U odnosu na urbanu površinu, Karlovac ima najveći udio parkova među gradovima Hrvatske. Prvi nasadi vezani su uz uređenje karlovačke tvrđave, a spominju se 1752. godine. Drvoredi uz nekadašnje tvrđavske grabe (šančeve) čine “zeleni bedem” stare gradske jezgre koji čuva njezin izvorni zvjezdoliki renesansni izgled.

   

  Za Karlovac se zna reći da je: grad po mjeri čovjeka. Niti prevelik, niti premalen, bogat starinama, a otvoren suvremenome, prožet kulturom i ispunjen zelenilom i rijekama, blizak metropoli Zagrebu, a ujedno nadomak mora. Savršeno mjesto za skladan život.

   

  Adresa: Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac
  Telefon: +385 47 628 111
  Web adresa: karlovac.hr
  E-mail adresa: gradonacelnik@karlovac.hr

 • Grad Koprivnica
  Pridruženi član

  Koprivnica je smještena u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Središte je Podravine i Koprivničko-križevačke županije te ima oko 33.000 stanovnika.
  Osim što je snažno gospodarsko središte, njeguju se kulturne, sportske i ostale društvene aktivnosti.

   

  U svijetu je postala poznata po Podravki i njezinom najznačajnijem proizvodu Vegeti, a osim Podravke, u Koprivnici uspješno posluju tvrtke kao što su Belupo, Carlsberg Croatia, Hartmann, Bilokalink-Ipa i druge. Grad se može pohvaliti velikim brojem akademskih slikara, a u Podravini je nastala i svjetski poznata naivna likovna umjetnost. Sportske perjanice grada su rukometašice Podravke Vegete i nogometaši Slavena Belupa.

   

  Između navedenog, Koprivnica sve više ostvaruje novi cilj – postati energetski neovisan grad. Stoga sudjeluje u mnogim projektima koji doprinose smanjenju štetnih učinaka što ih uzrokuje suvremeni načina života, kao i projektima koji su usmjereni na sprječavanje i smanjenje štetnih klimatskih promjena.

   

  Taj cilj traži implementaciju aspekta održivog razvoja u sve segmente djelovanja i planiranja:
  – održivo prostorno planiranje
  – energetsku učinkovitost
  – korištenje obnovljivih izvora energije
  – učinkovito korištenje voda
  – održivo upravljanje otpadnim vodama
  – održivi promet
  – smanjenje emisija stakleničkih plinova…

   

  Opširnije o uspješnom ostvarivanju cilja možete naći na:

  Novo lice Koprivnice.pdf

   

  Adresa: Zrinski trg 1 48 000 Koprivnica
  Telefon: +385 48 279 555
  Web adresa: koprivnica.hr

 • Grad Lipik
  Pridruženi član

  Grad Lipik prvi se put spominje 1517. kod pojma ljekovitost “Lipičkih vrela”.

  ….

  Lipički je kraj također poznat po uzgoju lijepih i cijenjenih konja lipicanaca u obližnjem Izidorovcu, gdje je Izidor Janković početkom XIX. stoljeća pokrenuo njihov uzgoj. U okolici postoje mogućnosti lova i ribolova, a dobra cestovna i željeznička povezanost privlače mnogobrojne izletnike i turiste. Kursalon, Wandelbahn, bazeni, Ergela, hoteli, park, vile, fontane i perivoji su neke od znamenitosti koje Lipik posjeduje. Osim urbanista i arhitekata koji su maštali o obnovi lipičkog perivoja i mnogi su poslovni ljudi iz svijeta bili zainteresirani za ulaganje u razvoj Lipika. Još početkom lipnja 1991. godine njemački poduzetnik Uwe Paschen bio je ozbiljno zainteresiran za obnovu Lipika.

   

  Po njegovim vlastitim riječima, bio je siguran da bi Lipik, uz izvjesna ulaganja, mogao zasjeniti i ona najbolja razdoblja iz svoje povijesti. U tu je svrhu gospodin Paschen bio spreman uložiti čak 20 milijuna njemačkih maraka. Kako je sam tada izjavio, “Čitav je kraj jednostavno prelijep, prometni položaj turističko-rekreacijskog centra neobično pogodan, arhitektura starih objekata atraktivna. Kad tome dodate ljekovitu vodu, spektar medicinskih usluga, mogućnosti za lov i ribolov, rekreaciju, sport i zabavu dobili ste sve što treba imati jedno moderno turističko središte.”

   

  Adresa: Lipik, Marije Terezije 27
  Web adresa: lipik.hr
  Web adresa: 034/314-800
  E-mail adresa: gradonacelnik@lipik.hr

 • Grad Rijeka
  Pridruženi član

  Adresa: Korzo 16, 51 000 Rijeka
  Web adresa: rijeka.hr
  Web adresa: 051 209 527
  E-mail adresa: gradonacelnik@rijeka.hr

 • Grad Sveti Ivan Zelina
  Pridruženi član

  Sveti Ivan Zelina je staro kulturno i gospodarsko središte Hrvatskog prigorja, smješteno na blagim obroncima istočnog djela Medvednice, uz dolinu rijeke Lonje. Zelina s ponosom nosi naslov ljepotice Prigorja i prigorskog vidikovca. Treba doći na njezine vrhunce i uživati u pogledu na okolna živopisna sela, voćnjake, vinograde, oranice, šumarke i na livade u ravnici rijeke Lonje ili dalje na okolna i daleka gorja.Sveti Ivan Zelina se nalazi u najistočnijem dijelu Zagrebačke županije. Prema sjeveroistoku se proteže granica sa Varaždinskom županijom, odnosno prema istoku sa Koprivničko – Križevačkom županijom.

   

  Treba doći u Sveti Ivan Zelinu čiji tragovi života su u davnoj prošlosti. Arheološki nalazi iznad sela Donjeg Orešja svjedoče o naseljenosti u brončano doba (X-IX st. pr. Krista). Iz rimskog doba nađeni su tragovi ceste (Magna via) u samoj Zelini ta je cesta povezivala Sisak (Siscia) sa Ptujem (Petovia). Iznad sela Komin otkriveno je bogato nalazište ( novac, grobnice, nakit) i pretpostavlja se da je na tom mjestu bilo rimsko naselje Pyrri.

   

  Prvi pisani dokument u kojem se spominje ime Zelina je iz XII st. kada je 1185. godine hrvatsko-ugarski kralj Bela III izdao ispravu kojom zagrebačkim kanonicima potvrđuje pravo na posjed Zelinu.

   

  Već 1200. godine spominje se prvi put crkva Sv. Ivana Krstitelja na brijegu. Razvoj Zeline kao slobodnog trgovišta počinje u XIV st. kad je 1328. godine ban Mikac Mihaljević izdao ispravu o sloboštinama u kojoj poziva “ljude slobodnog staleža koji žele živjeti u slobodnom selu gospodina našega kralja Zelini u Moravču”. Zelina je tada i kasnije bila središte župe Moravče koja je zauzimala veliko područje od Laza do Bedenice i od Globočeca do ceste Varaždin – Zelina – Zagreb.

   

  U svojoj dugoj povijesti Zelina je dala više značajnih pojedinaca od moravečkih plemića u XIII st., zagrebačkog biskupa Aleksandra Mikulića od Brokunjevca, teologa i jezičara Josipa Đurkovečkog, banskog savjetnika Franju Žigrovića Pretočkog, kemičara Milutina Barača, do književnika i pjesnika Dragutina Domjanića.

   

  Sveti Ivan Zelina ima bogatu kulturnu tradiciju. Još u 17. stoljeću počinje ovdje s radom osnovna škola. Daroviti učenici zelinskog kraja polaze studije u Bolinji, Beču, Grazu. Ovdje radi i djeluje Tituš Brezovački. Tu se u doba ilirskog preporoda sastaju mnogi poznati ilirci, u domu opata Krizmana. Ovdje dolaze Vraz, Švear, Mlinarić ponesen ilirskim zanosom, u maniri romantizma, Mlinarić objavljuje prve opise zelinskog kraja. 1870. godine donjozelinski župnik Dragutin Stražimir objavljuje knjigu “Vinogradar”, te se ističe svojim prosvjetiteljskim djelovanjem u vinogradarstvu. 1887. godine u Svetom Ivanu Zelini se osniva čitaonica, a uskoro i knjižnica. Osniva se više udruga koje obogaćuju društveni i kulturni život mjesta.

   

  Sveti Ivan Zelina je posebno poznata po brojnim vinogradima i proizvodnji kvalitetnih vina. Svake godine se u Zelini održava tradicionalna Izložba vina sjeverozapadne Hrvatske na kojoj se može sagledati bogatstvo vinarske proizvodnje zelinskog kraja. Turistički je posebno zanimljiva Zelinska cesta koja prolazi vinorodnim naseljima zelinskog kraja. Prilika je to da se uđe u vinarske podrume ili u vinograde i kleti poznatih zelinskih vinogradara, te da se tamo razveseli i zabavi uz izvrsne domaće specijalitete i kvalitetno vino.

   

  Mnogi gosti koji jednom dođu u zelinski kraj, zavole ga i često se vraćaju. Jedan od takvih dragih gostiju, dr. Josip Bratulić je zapisao: “Od Komina to je kruna cintora s crkvom i visokim tornjem do Zeline to je zeleno gnijezdo na visokoj zaravni, s teškim zvonikom kulom koja bdije nad svim živim u gradu putnik koje je svijet dar za promatranje i užitak, doista će zadrhtati nad skladom šume i oranice, vinograda i pšeničnog polja, razlivenog žutila uljane repice i mrkline uzorane brazde po kojoj prebiru ptice…”

   

  Danas Grad Sveti Ivan Zelina u svom sastavu ima 62 naselja, te se prostire na površini od 185,44 km², što iznosi 6% ukupne površine Zagrebačke županije (3058,15 km²). Prosječna naseljenost je 87, 72 st./km², čime je grad svrstan u ruralnu lokalnu zajednicu. Grad Sveti Ivan Zelina broji 15.990 stanovnika (prema popisu stanovništva 2011. godine), od kojih 2.749 ili 17% žive u naselju Sveti Ivan Zelina, a ostali žive u okolnim naseljima. Stanovništvo živi u 4.982 kućanstava, a registrirane su 8.493 stambene jedinice.

   

  Dan Grada se obilježava 24. lipnja u čast Sv. Ivana Krstitelja, zaštitnika Grada, čije ime Grad nosi. U to vrijeme se u Gradu održava niz manifestacija koje se već tradicionalno zovu Svetoivanjski dani, a sastoje se od niza kulturnih, gospodarskih, sakralnih, športskih i drugih sadržaja.

   

  Adresa: Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina
  Telefon: +385 1 2019 200
  Web adresa: zelina.hr
  E-mail adresa: grad@zelina.hr

 • Grad Varaždin
  Pridruženi član
 • Grad Velika Gorica
  Pridruženi član

  Područje Grada Velike Gorice prostire se na površini od 328,66 km2 i zahvaća Turopoljsku nizinu, dio Posavine i Vukomeričkih gorica. S brojem 65.000 stanovnika za područje Grada i samim naseljem od preko 30.000 stanovnika, Velika Gorica zauzima šesto mjesto u Republici Hrvatskoj. Velika Gorica je najveći i najznačajniji grad Zagrebačke županije, grad mogućnosti, grad mladih, grad velikog povijesnog i kulturnog nasljeđa, grad ekološki očuvanog okruženja, grad urbane jezgre i prelijepe ruralne okolice.

   

  VIZIJA I MISIJA
  Grad Velika Gorica sa svim svojim čimbenicima radi na gospodarskom, društvenom, obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom razvoju grada, te na unaprijeđenju kvalitete življenja na području Velike Gorice.

   

  Adresa: Trg kralja Tomislava 34; 10 410 Velika Gorica
  Web adresa: gorica.hr
  Web adresa: 01 6269 900
  E-mail adresa: ured.gradonacelnika@gorica.hr

 • Grad Zagreb – Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša
  Pridruženi član

  Grad Zagreb glavni je i najveći grad Republike Hrvatske. Ima 779 145 stanovnika (podaci iz 2001.) i pokriva površinu od 641,355 km2.

   

  Zagreb je kulturno, znanstveno, gospodarsko, političko i administrativno središte Republike Hrvatske sa sjedištem Sabora, Predsjednika i Vlade Republike Hrvatske. Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske ima Ustavom određen poseban status iz kojega proizlazi da obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga grada i županije. Grad Zagreb nadležan je i za poslove državne uprave iz djelokruga ureda državne uprave, a obavljaju ih upravna tijela Grada Zagreba.

   

  Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj obavlja poslove koji se odnose na: energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju i osiguravanje trajnog obavljanja distribucije toplinske energije, učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji, tržište plina te razvoj njegova distribucijskog sustava na području Grada, održivi razvoj, obnovljive izvore energije i ekološko prihvatljive energente, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, zaštitu voda, gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

   

  Adresa: Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
  Telefon: +385 1 658 5001
  Web adresa: eko.zagreb.hr
  E-mail adresa: danijel.matic@zagreb.hr

 • Hrvatska komora inženjera građevinarstva
  Pridruženi član

  Hrvatska komora inženjera građevinarstva osnovana je na temelju Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, kao pravna sljednica Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Započela je s radom 22. svibnja 2009. godine.

   

  Hrvatska komora inženjera građevinarstva je samostalna i neovisna strukovna organizacija ovlaštenih inženjera građevinarstva, ovlaštenih voditelja građenja građevinske struke, ovlaštenih voditelja radova građevinske struke, te stranih osoba građevinske struke s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koji obavljaju poslove regulirane profesije građevinske struke u svojstvu odgovorne osobe, u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti u području prostornog uređenja i gradnje, i posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

   

  Komora je pravna osoba javnog prava s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/15.) te Statutom Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 132/15.).

   

  Članovi Komore su ovlašteni inženjeri građevinarstva, ovlašteni voditelji građenja građevinske struke, ovlašteni voditelji radova građevinske struke i strane osobe građevinske struke s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koji u skladu s posebnim propisima obavljaju poslove regulirane profesije građevinske struke u djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, te građenja.

   

  Adresa: Ulica grada Vukovara 271, Zagreb
  Web adresa: hkig.hr
  Web adresa: +385 1 5508 420
  E-mail adresa: hkig@hkig.hr

 • HUK
  Pridruženi član

  Adresa: Božidara Magovca 50, Travno, 10000 Zagreb
  Web adresa: huk.hr
  Web adresa: 091 400 45 84
  E-mail adresa: huk@huk.hr

 • HUPFAS
  Pridruženi član

  HUPFAS je hrvatska udruga proizvođača toplinsko-fasadnih sustava. Članice Udruge su 18 renomiranih tvrtki s 1,500 zaposlenih u građevinskoj branši koje se bave proizvodnjom i tržišnim plasiranjem toplinsko-fasadnih sustava.

  Adresa: Vučak 34, 10090 Zagreb
  Web adresa: hupfas.hr
  E-mail adresa: info@hupfas.hr

 • Hrvatski savez građevinskih inženjera
  Pridruženi član

  Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) je udruga koja je jedna od najbrojnijih članica Hrvatskoga inženjerskog saveza. Izravni je sljedbenik Kluba inžinirah i arhitektah, prve inženjerske udruge osnovane 2. ožujka 1878.

  Adresa: Berislavićeva 6; 10 000 Zagreb
  Web adresa: hsgi.org
  Web adresa: 01/ 48 72 498
  E-mail adresa: dgiz@zg.t-com.hr

 • klaster INTELIGENTNA ENERGIJA
  Pridruženi član

  Klaster “Inteligentna Energija” je poslovna mreža koja okuplja male i srednje tvrtke, znanstvene institucije, stručnjake i nevladine udruge s ciljem jačanja domaće industrije obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

   

  Klaster “Inteligentna Energija” ima misiju otvaranja novih zelenih radnih mjesta kroz proizvodnju rješenja i sustava te isporuku i kontinuiranu brigu o instaliranim objektima i tehnologiji.

   

  Klaster “Inteligentna Energija” je usmjeren na zelene tehnologije energetskog sektora koje se mogu proizvesti na domaćem tržištu, u području malih hidroelektrana, sunčeve energije (fotonaponski i sunčevi toplinski sustavi), biomase i energetske efikasnosti, a koje imaju visok potencijal zapošljavanja.

   

  Klaster svojim djelovanjem pridonosi gospodarskom i ekonomskom razvoju, gradnji novih energetskih izvora, povećanoj sigurnosti opskrbe energijom te povoljnijem utjecaj na okoliš uz smanjenje emisija stakleničkih plinova.

   

  Adresa: Oreškovićeva 8J, Zagreb
  Web adresa: inteligentnaenergija.hr
  Web adresa: 01 61 70 022
  E-mail adresa: mladen.perkov@inteligentnaenergija.hr

 • Regionalna energetska agencija Sjever
  Pridruženi član

  Regionalna energetska agencija Sjever započela je svoje djelovanje 2009. godine. Osnovana je kao javna, nezavisna i neprofitna ustanova u okviru programa Inteligent Enegy Europe od strane gradova Koprivnice, Varaždina i Virovitice s ciljem podrške i savjetovanja te pružanja usluga svim dionicima na polju energetike u sjevernoj Hrvatskoj. Samo osnivanje kao i prve tri godine rada agencije sufinancirani su od strane EU. Daljnji rad te financiranje redovnih aktivnosti agencije omogućuju gradovi osnivači kroz svoje gradske proračune te agencija samostalno putem obavljanja aktivnosti na slobodnom tržištu.

   

  Regionalna energetska agencija Sjever bavi se problematikom s područja obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i racionalnog korištenja energije te zaštite okoliša. Aktivnosti koje agencija provodi:

  – Razvoj i provođenje nacionalnih i EU projekata
  – Energetski pregledi zgrada u javnom i privatnom sektoru
  – Termovizijski pregledi
  – Izrada planova i analiza za sustavno gospodarenje energijom
  – Izrada energetskih bilanci, akcijskih planova održivog energetskog razvoja, različitih programa i studija
  – Usluge savjetovanja i pružanja tehničke pomoći javnom i privatnom sektoru
  – Organizacija i provođenje nacionalnih i međunarodnih edukativnih radionica, seminara i konferencija vezanih za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i racionalno korištenje energije
  – Promocija aktivnosti vezanih za specifično polje djelovanja i podizanje svijesti o energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša
  – Suradnja s vrhunskim stručnjacima i kolegama iz zemlje i inozemstva

   

  Adresa: Miroslava Krleže 81, 48000 Koprivnica
  Web adresa: rea-sjever.hr
  Web adresa: +385 48 289 240
  E-mail adresa: info.rea@rea-sjever.hr

 • REGEA
  Pridruženi član

  REGEA je regionalna energetska agencija i prepoznati centar znanja i izvrsnosti s referencama i projektima na području cijele Europske unije, osnovana još 2008. godine od strane Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

   

  Djelokrug rada obuhvaća:

  • podršku u razvoju i provedbi nacionalnih, regionalnih i lokalnih investicijskih projekata s područja energetike (npr. energetska obnova i izgradnja zgrada)
  • izradu dugoročnih strategija, programa energetske učinkovitosti i akcijskih planova (npr. državne strategije, SMART City strategije, SEAP-i i SECAP-i…)
  • razvoj inovativnih mehanizama financiranja energetskih projekata kao što su Ugovor o energetskom učinku – ESCO model i Javno-privatno partnerstvo – JPP
  • izradu studijskih podloga, tehničkih proračuna i analiza, studija izvodljivosti i predizvodljivosti, poslovnih planova i ostalih financijskih analiza
  • upravljanje projektima gradnje, stručni i tehnički nadzor energetske preglede,
  • energetsko certificiranje obrazovanje i promicanje najbolje prakse,
  • izradu obrazovnih publikacija provedbu promotivnih i crowdfunding kampanja.

   

   

  REGEA is a regional energy agency and a recognized center of knowledge and excellence with references and projects implemented across the European Union. It was established back in 2008 by the City of Zagreb, Karlovac County, Krapina-Zagorje County and Zagreb County.

   

  Its activities include:
  • Supporting the development and implementation of national, regional and local energy investment projects (e.g. building energy renewal and construction).
  • Developing long-term strategies, energy efficiency programmes and action plans (e.g. national strategies, SMART City strategies, SEAPs and SECAPs…).
  • Developing innovative mechanisms for financing energy projects such as Energy Performance Contract – ESCO model and Public-Private Partnership – PPP.
  • Preparing background papers, technical calculations and analyses, feasibility and pre-feasibility studies, business plans and other financial analyses.
  • Construction project management, supervision and technical supervision.
  • Energy examinations, energy certifications.
  • Education and promotion of best practice, issuing educational publications.
  • Launching promotional and crowdfunding campaigns.

   

  Adresa: Andrije Žaje 10; 10000 Zagreb
  Telefon: +385 1 3098 315
  Web adresa: regea.org
  E-mail adresa: info@regea.hr

 • SUPEUS – Studentska Udruga
  Pridruženi član

  O NAMA

  Studentska udruga za promicanje energetske učinkovitosti i savjetovanje (SUPEUS) interdisciplinarna je udruga studenata koji svojim radom podižu svijest o važnosti energetske učinkovitosti, održivih rješenja i nužnosti korištenja obnovljivih izvora energije. Kroz svoje djelovanje Udruga objedinjuje različite tehničke i znanstvene discipline te stručne izvore, dotičući se aktualnih grana tehnologije, znanosti i gospodarstva. SUPEUS je time sadržajno jedinstvena udruga na razini studentskih udruga u Republici Hrvatskoj i svojim dosadašnjim djelovanjem pokazuje kako je pred njom perspektivna budućnost.

   

  DJELATNOST

  Djelatnost SUPEUS-a usmjerena je na educiranje, savjetovanje i promoviranje važnosti energetske učinkovitosti, održive gradnje i obnovljivih izvora energije. Osmišljavanjem različitih projekata Udruga povezuje studente, fakultete, tvrtke i strukovne organizacije raznih područja djelovanja. Kroz 2013. godinu SUPEUS je organizirao nova izdanja svoja dva najpoznatija događaja, a to su seminar za studente Budućnost ugodnog stanovanja i SUPEUS Case Study 2013. s glavnom temom Europska strategija 20-20-20. Izdan je također i prvi broj časopisa SUMA te održan Mjesec budućnosti unutar kojeg je Udruga sudjelovala na Zagrebačkom energetskom tjednu te pružila studentima priliku prezentiranja svojih radova i istraživanja na događajima Studenti studentima te na svečanom zatvaranja projekta.

   

  Članovi SUPEUS-a u protekloj su godini posjetili i Osnovnu školu „Luka“ u Sesvetama te s Fakultetom strojarstva i brodogradnje organizirali promotivni štand na sajmu Interklima 2013., na kojem su i sami sudjelovali. Svi nabrojeni projekti SUPEUS-a rezultat su zajedničkog rada članova, koji osim razvijanja vlastitih ideja, također sudjeluju na brojnim sajmovima, konferencijama i seminarima tematski povezanim uz rad Udruge.

   

  Adresa: Unska ul. 3, 10000 Zagreb, Croatia
  Web adresa: supeus.hr
  E-mail adresa: uprava@supeus.hr

 • Sveucilište u Zagrebu Geotehnicki Fakultet
  Pridruženi član

  Geotehnički fakultet jedina je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj izvodi sveučilišne studijske programe u području tehničkih znanosti.

   

  Sjedište Fakulteta je u Varaždinu, baroknom gradu koji je poznat po izvrsnim uvjetima za život i rad studenata.

   

   

  Adresa: HALLEROVA ALEJA 7, VARAŽDIN
  Web adresa: gfv.unizg.hr
  Web adresa: +385 42 408 900
  E-mail adresa: ured.dekana@gfv.unizg.hr

 • Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država
  Pridruženi član

  Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država nalazi se na 4 hektara površine u Buzinu, oko 7 km od centra grada. Osoblje koje broji preko 200 hrvatskih i američkih zaposlenika radi zajedno na promociji jačanja odnosa između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, što uključuje:

   

  – Veleposlanik je osobni predstavnik predsjednika SAD-a u Hrvatskoj i zajedno sa zamjenikom veleposla-nika zalaže se za važne političke ciljeve SAD-a i upravlja podrškom i dosezanjem tih ciljeva diljem cijele države.

  – Ured za obranu Sjedinjenih Američkih Država upravlja bilateralnim odnosima obrane s hrvatskim Ministarstvom obrane, surađuje s Ministarstvom obrane RH na postavljanju zajedničkih vojnih vježbi, te također organizira sve posjete vojnih mornaričkih plovila Sjedinjenih Američkih Država Hrvatskoj.

  – Politički/ekonomski odjel dostavlja službene informacije o odlukama i politici vlade Sjedinjenih Američkih Država vladi Republike Hrvatske, te informira Ministarstvo vanjskih poslova o političkim i ekonomskim razvojima u Hrvatskoj.

  – Ured za komercijalne poslove SAD-a pomaže američkim trvtkama koje nastoje investirati u Hrvatsku. Uz to, ovaj ured promiče suradnju i partnerstvo između američkih i hrvatskih tvrtki.

  – Ured za odnose s javnošću djeluje kao ured za novosti Veleposlanstva i provodi većinu kulturnih, informativnih i edukativnih programa razmjene, financiranih od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država. Ured za odnose s javnošću također vodi Informativni centar (Information Resource Center – IRC) u sklopu Veleposlanstva koji služi različitim institucijama, službenicima Veleposlanstva, kao i američkom i hrvatskom građanstvu.

  – Ured za konzularne poslove obavlja razne usluge za američke državljane u Republici Hrvatskoj, kao i uslugu izdavanja viza.

  – Ured za obrambenu suradnju predstavlja Europsko zapovjedništvo Sjedinjenih Američkih Država i usklađuje aktivnosti Sigurnosne Podrške i programe Obrambene suradnje sa Ministarstvom obrane Republike Hrvatske

  – Zagrebački Ured za vanjske poljoprivredne usluge predstavlja Ministartvo poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj.

   

  Kao veliki potrošač energije u Zagrebu, Veleposlanstvo SAD-a odlučno smanjuje potrošnju ugljika i podupire aktivnosti održavanja okoliša u Hrvatskoj. Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu je osnivački član Lige Zelenih Veleposlanstava SAD-a, kao i lokalnog Vijeća zelene gradnje u Hrvatskoj. U našem djelovanju podržavamo rastući opseg programa recikliranja i uštede energije.

   

  Adresa: Thomasa Jeffersona 2 Buzin, Zagreb
  Telefon: +385 1 661 2246
  Web adresa: zagreb.usembassy.gov

 • Međimursko veleučilište u Čakovcu
  Pridruženi član

  Međimursko veleučilište u Čakovcu osnovano je 12. studenog 2007. godine Uredbom Vlade Republike Hrvatske, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

   

  Međimursko veleučilište u Čakovcu počelo je s radom školske godine 2008./09., kada je svoje obrazovanje započela prva generacija studenata i to na stručnom studiju Računarstva, koji je podijeljen u dva smjera: Programsko inženjerstvo i Inženjerstvo računalnih sustava i mreža. Školske godine 2009./10. na Veleučilištu je organiziran i drugi stručni studij pod nazivom Menadžment turizma i sporta, a 2012./13 stručni studij Održivi razvoj sa tri smjera: Održiva gradja, Termotehničko inženjerstvo i Inženjerstvo zaštite okoliša.

   

  Za nastavu je osiguran kvalitetan kadar (profesori zaposleni na Veleučilištu, vanjski suradnici) i moderno opremljen prostor (nove predavaonice, učionice, kabineti, knjižnica, kantina). Zgrada Veleučilišta nalazi se u sklopu kompleksa bivše vojarne i u potpunosti je obnovljena 2009. godine.

   

  Studenti na Veleučilištu sudjeluju u mnogim aktivnostima; studentskim sportskim natjecanjima, projektima, volontiranju, humanitarnim aktivnostima ,uključeni su u program mobilnosti Erasmus te aktivno sudjeluju i u drugim različitim projektima i programima.

   

  Misija i Vizija Veleučilišta

  Temeljna je zadaća Međimurskog veleučilišta u Čakovcu izobrazba stručnjaka usmjerenih prema budućem zvanju s naglaskom na praksi i pružanju stručnih znanja specifičnih za pojedino područje interesa. Izobrazba stručnjka provodi se ustrojavanjem i izvođenjem stručnih studija, ali također izvođenjem posebnih programa s ciljem omogućavanja stalnog usavršavanja u pojedinim područjima. U cilju ispunjavanja ove temeljne zadaće, Veleučilište obavlja visokostručan te znanstveni rad u području tehničkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti. Pojedini studijski programi usmjereni su na zadovoljavanje potreba za stručnim kadrovima gospodarstva i drugih subjekata prvenstveno na području Međimurske, Varaždinske i Krapinsko zagorske županije. U tu svrhu Veleučilište surađuje s visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama u domovini i inozemstvu.

   

  Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, partnerstvima za razvoj zajednice, uključenošću u Europski prostor visokog obrazovanja, te visokom razinom organiziranosti Veleučilište će pokazati svoju javnu odgovornost i doprinijeti tranziciji u društvo znanja. Visoka fleksibilnost studija i uvođenje novih programa u cilju izobrazbe visokostručnih profila potrebnih gospodarstvu u okruženju ostat će jednom od temeljnih značajki Međimurskog veleučilišta u Čakovcu.

   

  Adresa: B.J.Jelačića 22a, 40000 Čakovec
  Telefon: +385 40 396990
  Web adresa: mev.hr
  E-mail adresa: veleuciliste@mev.hr

This site is registered on wpml.org as a development site.