Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Općenito o sustavu

DGNB System je sustav za ocjenu održivosti izgrađenog okoliša te alat za planiranje, projektiranje, gradnju i održivo korištenje izgrađenog okoliša.

 

DGNB System je 2009. godine razvio Njemački savjet za održivu gradnju  po čijoj je njemačkoj skraćenici sustav dobio ime (DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).

 

U međuvremenu je DGNB System zbog sveobuhvatnog pristupa održivosti i usklađenosti s regulatornim okvirom Europske unije postao mjerilo za održivost na globalnoj razini te se  pokazao kao optimalan alat za vrednovanje i optimizaciju održivosti zgrada i urbanih područja.

 

DGNB System donosi nekoliko kataloga kriterija i pokazatelja s navedenim graničnim vrijednostima i načinom dokazivanja kojima se može dokazati održivost zgrade, urbanog područja
(četvrti) ili interijera, ali koji mogu pomoći investitorima, projektantima i korisnicima izgrađenog okoliša planirati, graditi i koristiti izgrađeni okoliš na održiv način.

 

 

DNK DGNB System-a

Četiri su osnovna kataloga kriterija razvijena u DGNB Systemu

Hrvatski savjet za održivu gradnju od svog osnutka upoznaje stručnu javnost s elementima održivosti, ali i nužnošću da se održivost kako svojstvo izgrađenog okoliša objektivno kvantificira i valorizira kroz neki od međunarodno priznatih sustava i alata.

 

Nakon usporedne analize sva tri najznačajnija sustava za ocjenu održivosti zaključeno je da je DGNB System kao:

  • jedini sustav koji je nastao u Europskoj Uniji i kao takav je prilagođen europskom regulativnom okviru i
  • jedini sustav koji daje jednaki težinski faktor u ukupnoj ocjeni svakom od tri ESG načela održivosti (okoliš, ekonomija, društvo);

najprimjereniji i hrvatskom tržištu.

Iz tog je razloga u listopadu 2021. Hrvatski savjet za zelenu gradnju postao nacionalni partner za DGNB System-a u Hrvatskoj.

U procesu vrednovanja razmatra se ciklus zgrade od faze planiranja i projektiranja, izgradnje, operativne faze (faza korištenja zgrade) pa sve do završetka životnog vijeka
zgrade (rušenja).

 

Ovisno o ispunjenosti pokazatelja uspješnosti u kriterijima promjenjivog kataloga, zgrade mogu klasificirane u tri kvalitativne razine. platinasti, zlatni, srebrni ili brončani certifikat.

 

DGNB System je usklađen s regulatornim okvirom Europske unije i kao takav većim dijelom odgovara i hrvatskom tržištu, ali s obzirom na specifičnosti tržišta moguće je DGNB System kroz institut „lista adaptacija“ prilagoditi lokanim uvjetima uz ograničenje da nije prihvatljivo narušavanje osnovnih načela DGNB Systema (DGNB System DNK). Adaptacije predlažu auditori ili  konzultanti uz odobrenje nacionalnog System partnera i DGNB-a kao vlasnika licence.

 

Želite certificirati projekt, zgradu, četvrt ili interijere prema europskim sveobuhvatnim načelima održivosti?

 

 

Registrirajte svoj projekt ovdje:

Hrvatski savjet za zelenu gradnju od 2016. godine nosi status DGNB Academy Partner i kao takav ima priliku zadovoljiti potrebe i educirati lokalne stručnjake za izgrađeni okoliš o kriterijima i vrednovanju za ostvarenje DGNB certifikata.

 

U Hrvatskoj je trenutno aktivno 30 certificiranih DGNB konzultanata čiji popis pogledajte ovdje:

Primjer projekta s DGNB Platinum certifikatom (pre-certificate): Neubau Bürogebäude, 3.BA Vector Regensburg, RB01; Vector Informatik GmbH

Pilot faza

U pilot fazi prilagodbe DGNB sustava hrvatskom tržištu svi klijenti, registrirani projekti i konzultanti ostvaruju pogodnosti, a prvi DGNB certifikat dodijelit će se poslovnoj zgradi Matrix C u Zagrebu.

 

Ako želite da i vaš projekt bude nositelj održive i zelene budućnosti pronađite hrvatskog konzultanta koji će vas provesti kroz realizaciju. DGNB certifikat investitorima pruža potvrdu kvalitete na tržištu koja dolazi do izražaja u današnje vrijeme klimatskih izazova jer korisnici prostora također prepoznaju važnost boravka u prostorima koji povoljno utječu na zdravlje i opću dobrobit čovjeka i okoliša.

 

Pilot faza je u tijeku, budite s nama nositelji održivih promjena!

DGNB akademija

Hrvatski savjet za zelenu gradnju od 2016. godine nosi status DGNB Academy Partner i kao takav ima priliku zadovoljiti potrebe i educirati lokalne stručnjake za izgrađeni okoliš o kriterijima i vrednovanju za ostvarenje DGNB certifikata.

 

Više o edukacijama i treninzima DGNB Registered professional i DGNB konzultant pogledajte na www.gbccroatia.org

DGNB brošure

Sve DGNB brošure mogu se besplatno naručiti u PDF datoteci, a može se naručiti i printana verzija koju dostavlja njemački DGNB. Brošure se naručuju putem online forme gdje se odabiru naslovi i način dostave (online – PDF datoteka ili printana verzija putem dostave).

 

DGNB konzultanti i auditori brošure mogu preuzeti ako se na početnoj web stranici www.dgnb.de/en ulogiraju s korisničkim podacima koje će dobiti nakon što uspješno polože DGNB Consultant ispit.

 

DGNB brošure mogu se čitati online:

 

Studija EU taksonomije

DGNB je proveo studiju u suradnji s partnerima iz Danske, Austrije i Španjolske gdje su analizirali kriterije taksonomije Europske unije i njihovu primjenjivost u praksi u sektoru zgradarstva. Studija je pokazala da dionicima nedostaju podaci potrebni za ispunjavanje kriterija za verificiranje održivosti ekonomskih praksi, a neki kriteriji su formulirani tako da ih je izrazito teško ispuniti. U studiji su također priložene preporuke Europskoj komisiji i tržišnim dionicima za primjenu kriterija u budućnosti.

Life Cycle Assessments (procjena životnog ciklusa) – smjernice za korištenje LCA

Ovim smjernicama želi se promicati povećana upotreba procjene životnog ciklusa (LCA) u procesu planiranja. Takav vodič pruža argumente projektantima i izvođačima za primjenu ove metode kao alata za optimizaciju od početka procesa planiranja i implementacije te su naglašene dobrobiti održivosti koje se mogu postići tom metodom. Čitatelju se pružaju primjeri diseminiranja rezultata procjene životnog ciklusa koji mogu poslužiti kao argumenti za donošenje ekološki osviještenih odluka u procesu planiranja.

Kružno gospodarstvo

Posljednjih godina pojam kružno gospodarstvo postao je sve rašireniji te je također postao relevantna tema u sektoru zgradarstva. Koncept na kojemu se temelji kružno gospodarstvo ima veliki potencijal: budućim generacijama treba osigurati dostupnost resursa te njihovu ponovnu upotrebu i oporavak. Kružno gospodarstvo je zato temeljni stup održivosti; prenosi održivost na društvo i njegove pojedinačne sektore.

Okvir za ugljično neutralne zgrade i područja

U Okviru, DGNB sugerira svoju definiciju ugljične neutralnosti te objašnjava proceduru postizanja istoga. Cilj je stvoriti konzistentnost na tržištu i educirati sve dionike o učinkovitim pristupima optimizaciji za smanjenje CO2. Između ostalog, Okvir opisuje pravila za izračun emisije CO2 zgrada i određenih područja. Također služi kao osnova za razvoj klimatskih akcijskih strategija sektora zgradarstva. Dodatno su prikazani zahtjevi i mogućnosti za izvještavanje o ugljičnim emisijama i osiguranje kvalitete.

This site is registered on wpml.org as a development site.