Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Općenito o sustavu

DGNB certifikacijski sustav jedini je u skladu s EU regulativama i normama zbog čega se Hrvatski savjet za zelenu gradnju nakon deset godina promocije usredotočuje na promociju upravo ovog certifikata.

 

Prvi je puta predstavljen tržištu 2009. godine a razvio ga je Njemački savjet za održivu gradnju po čijoj je njemačkoj skraćenici sustav dobio ime (DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).

 

Sustav je u međuvremenu postao mjerilo održivosti na globalnoj razini i pokazao se najnaprednijim zbog sveobuhvatnog pristupa vrednovanju zgrada i urbanih područja. To je jedini certifikat koji jednaku važnost daje ekonomskom i ekološkom aspektu održivih zgrada.


Dostupan je u nekoliko varijanti gdje je naglasak na zgrade, četvrti, urbana područja te interijere.

 

DGNB sustav razlikuje se od svih certifikata temeljem sljedećeg:

  • Procjena životnog ciklusa zgrada koja uzima u obzir fazu planiranja, izgradnje, korištenja te rušenja zgrade (Life cycle assessment)
  • Holistički pristup vrednovanju koji podrazumijeva sve aspekte izgradnje u korelaciji s krajnjim korisnicima i socijalnim aspektom prostora
  • Učinkovitost cjelokupnog projekta zgrade, urbanog područja, četvrti ili interijera

 

Sustav također počiva na tri polazna stupa održivosti; ekologija, ekonomija i društvo te se svaki od navedenih jednako vrednuje.
Još u samom početku sustav je izrađen tako da bude primjenjiv na međunarodnoj razini, odnosno da se jednostavno može prilagoditi klimatskim, strukturnim, pravnim i kulturnim uvjetima širom svijeta.

U procesu vrednovanja razmatra se cjeloživotni ciklus zgrade od faze planiranja i projektiranja, izgradnje, operativne faze (faza korištenja zgrade) pa sve do završetka životnog vijeka zgrade (rušenja).

 

Obzirom na ciljane vrijednosti koje pojedini kriteriji moraju zadovoljiti, zgrade mogu biti različito klasificirane. Prema indeksu učinkovitosti zgrade mogu ostvariti platinasti, zlatni, srebrni ili brončani certifikat.

 

Konzultanti iz pojedinih država koji su upoznati s DGNB certifikacijskim sustavom i lokalnim uvjetima predlažu optimizaciju sustava za lokalnu primjenu. Prijedlozi optimizacije sustava moraju zatim biti odobreni od strane DGNB-a.

 

Želite certificirati projekt, zgradu, četvrt ili interijere prema europskim sveobuhvatnim načelima održivosti?

 

Registrirajte svoj projekt ovdje:

Hrvatski savjet za zelenu gradnju od 2016. godine nosi status DGNB Academy Partner i kao takav ima priliku zadovoljiti potrebe i educirati lokalne stručnjake za izgrađeni okoliš o kriterijima i vrednovanju za ostvarenje DGNB certifikata.

 

U Hrvatskoj je trenutno aktivno 26 certificiranih DGNB konzultanata čiji popis pogledajte ovdje:

Primjer projekta s DGNB Platinum certifikatom (pre-certificate): Neubau Bürogebäude, 3.BA Vector Regensburg, RB01; Vector Informatik GmbH

Pilot faza

U pilot fazi prilagodbe DGNB sustava hrvatskom tržištu svi klijenti, registrirani projekti i konzultanti ostvaruju pogodnosti, a prvi DGNB certifikat dodijelit će se poslovnoj zgradi Matrix C u Zagrebu.

 

Ako želite da i vaš projekt bude nositelj održive i zelene budućnosti pronađite hrvatskog konzultanta koji će vas provesti kroz realizaciju. DGNB certifikat investitorima pruža potvrdu kvalitete na tržištu koja dolazi do izražaja u današnje vrijeme klimatskih izazova jer korisnici prostora također prepoznaju važnost boravka u prostorima koji povoljno utječu na zdravlje i opću dobrobit čovjeka i okoliša.

 

Pilot faza je u tijeku, budite s nama nositelji održivih promjena!

DGNB akademija

Hrvatski savjet za zelenu gradnju od 2016. godine nosi status DGNB Academy Partner i kao takav ima priliku zadovoljiti potrebe i educirati lokalne stručnjake za izgrađeni okoliš o kriterijima i vrednovanju za ostvarenje DGNB certifikata.

 

Više o edukacijama i treninzima DGNB Registered professional i DGNB konzultant pogledajte na www.gbccroatia.org

DGNB brošure

Sve DGNB brošure mogu se besplatno naručiti u PDF datoteci, a može se naručiti i printana verzija koju dostavlja njemački DGNB. Brošure se naručuju putem online forme gdje se odabiru naslovi i način dostave (online – PDF datoteka ili printana verzija putem dostave).

 

DGNB konzultanti i auditori brošure mogu preuzeti ako se na početnoj web stranici www.dgnb.de/en ulogiraju s korisničkim podacima koje će dobiti nakon što uspješno polože DGNB Consultant ispit.

 

DGNB brošure mogu se čitati online:

 

Studija EU taksonomije

DGNB je proveo studiju u suradnji s partnerima iz Danske, Austrije i Španjolske gdje su analizirali kriterije taksonomije Europske unije i njihovu primjenjivost u praksi u sektoru zgradarstva. Studija je pokazala da dionicima nedostaju podaci potrebni za ispunjavanje kriterija za verificiranje održivosti ekonomskih praksi, a neki kriteriji su formulirani tako da ih je izrazito teško ispuniti. U studiji su također priložene preporuke Europskoj komisiji i tržišnim dionicima za primjenu kriterija u budućnosti.

Life Cycle Assessments (procjena životnog ciklusa) – smjernice za korištenje LCA

Ovim smjernicama želi se promicati povećana upotreba procjene životnog ciklusa (LCA) u procesu planiranja. Takav vodič pruža argumente projektantima i izvođačima za primjenu ove metode kao alata za optimizaciju od početka procesa planiranja i implementacije te su naglašene dobrobiti održivosti koje se mogu postići tom metodom. Čitatelju se pružaju primjeri diseminiranja rezultata procjene životnog ciklusa koji mogu poslužiti kao argumenti za donošenje ekološki osviještenih odluka u procesu planiranja.

Kružno gospodarstvo

Posljednjih godina pojam kružno gospodarstvo postao je sve rašireniji te je također postao relevantna tema u sektoru zgradarstva. Koncept na kojemu se temelji kružno gospodarstvo ima veliki potencijal: budućim generacijama treba osigurati dostupnost resursa te njihovu ponovnu upotrebu i oporavak. Kružno gospodarstvo je zato temeljni stup održivosti; prenosi održivost na društvo i njegove pojedinačne sektore.

Okvir za ugljično neutralne zgrade i područja

U Okviru, DGNB sugerira svoju definiciju ugljične neutralnosti te objašnjava proceduru postizanja istoga. Cilj je stvoriti konzistentnost na tržištu i educirati sve dionike o učinkovitim pristupima optimizaciji za smanjenje CO2. Između ostalog, Okvir opisuje pravila za izračun emisije CO2 zgrada i određenih područja. Također služi kao osnova za razvoj klimatskih akcijskih strategija sektora zgradarstva. Dodatno su prikazani zahtjevi i mogućnosti za izvještavanje o ugljičnim emisijama i osiguranje kvalitete.

This site is registered on wpml.org as a development site.