Hrvatski savjet za zelenu gradnju

EeMAP

EeMAP


eemap

Inicijativa EeMAP ima za cilj stvaranje standardiziranog “hipotekarnog kredita za energetsku učinkovitost”, prema kojem vlasnici zgrada imaju poticaje za poboljšanje energetske učinkovitosti svojih zgrada ili za kupnju već energetski učinkovite nekretnine putem povoljnih uvjeta financiranja povezanih s hipotekom.

U središtu Inicijative je pretpostavka da energetska učinkovitost ima učinak umanjivanja rizika za banke zbog njezinog utjecaja na sposobnost dužnika da otplaćuje kredit i na vrijednost nekretnine. To znači da će energetski učinkoviti stambeni krediti predstavljati manji rizik na bilanci banaka i stoga bi mogli kvalificirati za bolji tretman kapitala. Niži zahtjevi za kapitalom pružaju snažan poticaj bankama da uđu na tržište i kao rezultat potiču širi lanac poticaja, u kojem svi dionici, uključujući građane EU, izdavače, ulagače i društvo u cjelini, ostvaruju konkretne koristi.

U tu svrhu, industrije stambenih kredita i pokrivenih obveznica mogu pomoći u premošćivanju jaza u obnovi putem inicijative za privatno financiranje, koja je neovisna, ali dopunjuje javna sredstva, porezne poticaje i povrate za komunalne usluge, te na taj način podržati EU u ispunjavanju ciljeva uštede energije, istovremeno stvarajući čvrstu vezu između Unija tržišta kapitala (CMU) i agendi energetske učinkovitosti.

Značajno je što inicijativa EeMAP predstavlja prvi proaktivni skup glavnih banaka, kreditnih institucija, tvrtki i organizacija iz građevinskog i energetskog sektora s ciljem razgovora o privatnom financiranju energetske učinkovitosti.

CGBC AKTIVNOSTI:

EeMAP_factsheet_CROATIA

VIŠE O PROJEKTU

KONCEPT

EeMAP je inicijativa vođena tržištem usmjerena na dizajn i provedbu hipoteke za energetsku učinkovitost, koja je namijenjena poticanju i usmjeravanju privatnog kapitala u investicije u energetsku učinkovitost. Osnovna metodologija, objašnjena u nastavku, poticat će stjecanje energetski učinkovitih nekretnina ili poboljšanje energetske učinkovitosti postojećih nekretnina putem povoljnih uvjeta financiranja povezanih s hipotekom.

EeMAP je osmišljen na pretpostavci da bankarska industrija ima potencijal odigrati presudnu ulogu u podršci EU u ostvarivanju ciljeva uštede energije EU i ispunjavanju svojih obveza iz COP21, tako što će uključiti energetsku učinkovitost u razgovore s potencijalnim zajmoprimcima te zatim financirati operaciju.

Da bi se potencijal stavio u perspektivu, više od 210 milijuna jedinica (što iznosi 89%) stambenog fonda Europske unije, primjerice, izgrađeno je prije 2001. godine, što znači da su potrebni značajni napori da se privatni kapital usmjeri na dovođenje energetski neefikasnih domova u skladu s novim energetskim standardima. S aspekta uštede, renovirana kuća koja se pomakne iz energetskog razreda ‘E’ na razred ‘B’ u svom certifikatu o energetskoj učinkovitosti (EPC) će, prema analizi 365.000 prodaja kuća u Danskoj prošle godine, uštedjeti obitelji procijenjenih 24.000 eura tijekom 30 godina. Nadalje, s aspekta cijene, povećanje energetske učinkovitosti može se izjednačiti dodavanju dodatnih 10-15 m² veličini nekretnine.

METODOLOGIJA

Dvije ključne pretpostavke

 

EaMAP se temelji na dvije ključne pretpostavke koje su prepoznate u nizu tržišnih i akademskih studija, a bit će dodatno potkrijepljene tijekom inicijative EeMAP. Prva pretpostavka je da poboljšanje energetske učinkovitosti nekretnine pozitivno utječe na vrijednost nekretnine, smanjujući rizik imovine banke. Druga pretpostavka je da energetski učinkoviti zajmoprimci imaju manju vjerojatnost nesolvencije zbog većeg raspoloživog dohotka u kućanstvu zbog nižih računa za energiju, što smanjuje kreditni rizik banke:

Osnovni poslovni slučaj

 

Ovi učinci ublažavanja rizika za banke znače da stambeni krediti za energetsku učinkovitost imaju potencijal predstavljati manji rizik na bilanci banaka i stoga bi se mogli kvalificirati za bolji tretman kapitala. Osnovni poslovni slučaj obuhvaća ove koristi i iznosi sljedeći jasan put prema atraktivnom ulaganju u stambene kredite za energetsku učinkovitost:

Svi dionici ostvaruju konkretne koristi

 

Smanjenje kapitalnih zahtjeva pružit će snažan poticaj bankama da uđu na tržište i kao rezultat toga potaknu širi lanac poticaja, u kojem svi dionici, uključujući građane EU, izdavače, investitore i društvo u cjelini, ostvaruju konkretne koristi.

Inicijativa EeMAP nastoji razviti jasno razumijevanje

 

Na temelju niže kapitalne naknade, banke koje pružaju energetski učinkovite hipoteke ponudit će mogućnost povoljne kamatne stope i/ili dodatnih sredstava prilikom stvaranja hipoteke/ponovnog stvaranja hipoteke kao povrat za mjerljivo energetski učinkovito poboljšanje njihove nekretnine.

 

Paralelno s tim, ova Inicijativa će pomoći u koordiniranju intervencija na tržištu, stvaranju sinergija u lancu vrijednosti hipoteka i pokrivenih obveznica, stvarajući uzlazni ciklus između zajmodavaca, zajmoprimaca i investitora od stvaranja hipoteke do spajanja energetski učinkovitih jamstava koja bi bila osnovno jamstvo za “zelene” pokrivene obveznice.

 

S tim ciljem, Inicijativa EeMAP nastoji razviti jasno razumijevanje kako razlikovati između ‘zelene’ i ‘konvencionalne’ financiranja i kako uhvatiti energetsku učinkovitost unutar kreditnih praksi financijskih institucija koristeći pokazatelje energetske učinkovitosti. Kako bi potaknula i stjecanje energetski učinkovitih nekretnina i poboljšanje energetske učinkovitosti postojećih nekretnina, financijski poticaji povezani s energetski učinkovitom hipotekom bit će određeni na temelju progresivne ljestvice.

Šira perspektiva

Temeljni poslovni slučaj također je povezan s širim skupom političkih prioriteta: 

 

  • Energetska učinkovitost: Inicijativa EeMAP dobro se uklapa u vlastiti Okvir za klimatsku i energetsku politiku, koji ima za cilj poticanje ulaganja i poticanje privatnog financiranja za ulaganja u energetsku učinkovitost/zgrade. Posebno je važno istaknuti da bi se postigao cilj uštede energije od 20% do 2020. godine, članak 4 Direktive o energetskoj učinkovitosti uključuje zahtjev za države članice da uspostave i redovito ažuriraju “dugoročnu strategiju za mobilizaciju ulaganja u obnovu nacionalnog fonda stambenih i poslovnih zgrada”.
  • Radna mjesta i rast: EeMAP potiče privatna ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti, uglavnom kroz preuređenje, što će zauzvrat potaknuti aktivnost malih i srednjih poduzeća u sektoru preuređenja, time doprinoseći agendi rasta i radnih mjesta Europske komisije.
  • Financijska stabilnost: Ovaj paneuropski projekt vođen tržištem potaknut će provođenje tržišne analize za zajmoprimce, izdavatelje i ulagače, smanjiti vjerojatnost zaduživanja zajmoprimaca, olakšati smanjenje rizika u bilancama banaka i upravljanje nenaplativim kreditima, te unaprijediti transparentnost i cijene na tržištu dodavanjem zelene komponente u nekretnine.
     
     
This site is registered on wpml.org as a development site.
https://totoabadi23.com/ abadicash abadislot https://menarampo78.com/ royalbola abadislot abadislot menara368 abadicash vipmaxwin menara368 totoabadi Menara368