Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju

Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju


cpd4gblogo2_1

Projekt „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“ sadrži inovativan pristup u rješavanju problema ciljanih skupina koji uključuje dvije komponente inovativnosti – novi pristup učenju i uključivanje novih sadržaja učenja o zelenoj gradnji u visokoškolske obrazovne programe. Novi pristup učenju očituje se u interdisciplinarnom neformalnom obrazovanju na nivou Sveučilišta i osvješćuje studente da kroz odabir obrazovnih sadržaja stvaraju kompetencije za svoj novi posao i upravljaju svojom karijerom, te na taj način adekvatno odgovore na potrebe suvremenog tržišta rada. Novi sadržaji obrazovanja građevinu (zgradu) promatraju u cijelom životnom vijeku, vodeći računa o održivom razvoju – na temelju tehničkih kriterija održivost se postiže uvažavanjem i uključivanjem ekoloških, društvenih i ekonomskih aspekata gradnje.

Cilj projekta je povezivanje organizacija civilnog društva s fakultetima Sveučilišta u Zagrebu kako bi se razvio interdisciplinarni neformalni obrazovni program namijenjen studentima diplomskih studija i osigurao naraštaj mladih stručnjaka s potrebnim profesionalnim kompetencijama za rad na području zelene gradnje.

Osim što će se izraditi program društveno korisnog učenja na području zelene gradnje, realizacijom projekta utvrdit će se mogućnost uključivanja zelene gradnje u formalno obrazovanje na sveučilišnoj razini. U ovom smislu predloženi projekt predstavlja pilot-projekt kojim će se nastojati utvrditi svi preduvjeti koje je potrebno zadovoljiti kako bi program društveno korisnog učenja s područja zelene gradnje što brže i učinkovitije prešao iz neformalnog u formalni sustav obrazovanja na razini sveučilišta.
U projekt će se uključiti 40 studenata diplomskih studija s različitih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, koji će steći praktična znanja i vještine za provođenje projekata na području zelene gradnje čime će biti sposobni rješavati društvene probleme povezane s neučinkovitom potrošnjom prirodnih resursa i energenata te stvaranjem otpada i emisijom ugljičnog dioksida. Stečenim kompetencijama studenti će moći kreirati zdravije, ugodnije i produktivnije radne i životne prostore koji će biti energetski učinkoviti, ekonomski isplativi te zdravi za okoliš i čovjeka čime će pridonijeti razvoju zajednice.
Projekt je službeno podržan od strane Sveučilišta u Zagrebu i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske koji su prepoznali njegovu vrijednost i doprinos osuvremenjivanju obrazovnih programa te gradova Ivanić Grad, Karlovac, Pazin, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica i Zagreb, koji su također podržali projekt na način da će dati pristup potrebnim informacijama kako bi se, kroz rad studenata, omogućilo analiziranje te ponudilo rješenje identificiranih potreba lokalne zajednice.
Nositelj projekta „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“ je Hrvatski inženjerski savez (HIS) s partnerima Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Hrvatski savez građevinskih inženjera, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet i Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet. Ovim projektom povezat će se vrhunski stručnjaci i institucije s različitih područja koji dijele zajedničku viziju i vrijednosti zelene gradnje .
Projekt se odnosi na Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali, na prioritetnu os 3: Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

POZIVAMO STUDENTE DA PRIJAVE SVOJE SUDJELOVANJE NA PROJEKTU putem LINK-a

cpd4gb.com.hr

This site is registered on wpml.org as a development site.
https://totoabadi23.com/ abadicash abadislot https://menarampo78.com/ royalbola abadislot abadislot menara368 abadicash vipmaxwin menara368 totoabadi Menara368