Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Dvokut-Ecro d.o.o

Dvokut-Ecro d.o.o


DVOKUT-ECRO d.o.o. je savjetodavno poduzeće sa sjedištem u Zagrebu koje pruža usluge u području zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja. Poduzeće je u potpunosti u privatnom vlasništvu, osnovano 1991. godine, a pod današnjim imenom posluje od 1995. godine. Danas je DVOKUT-ECRO d.o.o. renomirana tvrtka sa značajnim iskustvom stečenim u Hrvatskoj, ali i u široj regiji; Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Mađarskoj, Sjevernoj Makedoniji, Sloveniji, Kosovu, Turskoj i Ukrajini.

 

Zahvaljujući stručnosti svojih zaposlenika te referencama, DVOKUT-ECRO d.o.o. je 1997. godine, među prvima u Hrvatskoj, ispunio potrebne stručne i tehničke uvjete za dobivanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša i stručnih poslova pripreme i izrade studije utjecaja na okoliš od, tada nadležnog tijela, Državne uprave za zaštitu okoliša. Iste godine je ishođeno i ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak i stručnih poslova u vezi s praćenjem stanja okoliša (tzv. “monitoring”) zahvaljujući suvremenoj opremi za praćenje kakvoće zraka, pokretnom ekološkom laboratoriju (PEL). U međuvremenu, kako su se mijenjali propisi, otvorio se prostor za proširivanje spektra usluga, te su sukladno tome ishođene suglasnosti za obavljanje i drugih stručnih poslova, kao što su izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš ili izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata na ekološku mrežu. Popis svih naših suglasnosti možete pogledati ovdje.

 

Stalnim ulaganjem u stručni tim, kao i suvremenu opremu kontinuirano se širi područje djelovanja poduzeća te se razvijaju nove usluge koje se mogu pružiti poslovnim subjektima i javnim sektoru. DVOKUT-ECRO d.o.o. je 2008. godine osnovao tvrtku Dvoper d.o.o., Beograd, Srbija, koje djeluje na području Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije. Uz vlastite stručnjake, poduzeće je razvilo dugoročne veze s mnogim iskusnim stručnjacima u regiji i šire. Brojna inozemna konzultantska poduzeća u području zaštite okoliša i prirode, prepoznala su DVOKUT-ECRO d.o.o. kao kvalitetnog partnera, na projektima u Hrvatskoj, ali i u drugim državama regije. Tako se danas DVOKUT-ECRO d.o.o. može pohvaliti izvrsnom suradnjom s konzultantskim poduzećima iz Srbije, Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Češke, Danske, Francuske, Italije, Mađarske, Nizozemske, SAD-a, Slovenije, Španjolske, Velike Britanije…

 

DVOKUT-ECRO d.o.o. je jedan od osnivača Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj.

 

Adresa: Trnjanska 37, 10000 Zagreb, Croatia
Telefon: +385 1 61 14 867
Web adresa: dvokut-ecro.hr
E-mail adresa: info@dvokut-ecro.hr

This site is registered on wpml.org as a development site.
https://totoabadi23.com/ abadicash abadislot https://menarampo78.com/ royalbola abadislot abadislot menara368 abadicash vipmaxwin menara368 totoabadi Menara368