Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Grad Zagreb – Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša

Grad Zagreb – Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša


Grad Zagreb glavni je i najveći grad Republike Hrvatske. Ima 779 145 stanovnika (podaci iz 2001.) i pokriva površinu od 641,355 km2.

 

Zagreb je kulturno, znanstveno, gospodarsko, političko i administrativno središte Republike Hrvatske sa sjedištem Sabora, Predsjednika i Vlade Republike Hrvatske. Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske ima Ustavom određen poseban status iz kojega proizlazi da obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga grada i županije. Grad Zagreb nadležan je i za poslove državne uprave iz djelokruga ureda državne uprave, a obavljaju ih upravna tijela Grada Zagreba.

 

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj obavlja poslove koji se odnose na: energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju i osiguravanje trajnog obavljanja distribucije toplinske energije, učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji, tržište plina te razvoj njegova distribucijskog sustava na području Grada, održivi razvoj, obnovljive izvore energije i ekološko prihvatljive energente, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, zaštitu voda, gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Adresa: Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 658 5001
Web adresa: eko.zagreb.hr
E-mail adresa: danijel.matic@zagreb.hr

This site is registered on wpml.org as a development site.