Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Hrvatska komora inženjera građevinarstva


Hrvatska komora inženjera građevinarstva osnovana je na temelju Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, kao pravna sljednica Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Započela je s radom 22. svibnja 2009. godine.

 

Hrvatska komora inženjera građevinarstva je samostalna i neovisna strukovna organizacija ovlaštenih inženjera građevinarstva, ovlaštenih voditelja građenja građevinske struke, ovlaštenih voditelja radova građevinske struke, te stranih osoba građevinske struke s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koji obavljaju poslove regulirane profesije građevinske struke u svojstvu odgovorne osobe, u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti u području prostornog uređenja i gradnje, i posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

 

Komora je pravna osoba javnog prava s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/15.) te Statutom Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 132/15.).

 

Članovi Komore su ovlašteni inženjeri građevinarstva, ovlašteni voditelji građenja građevinske struke, ovlašteni voditelji radova građevinske struke i strane osobe građevinske struke s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koji u skladu s posebnim propisima obavljaju poslove regulirane profesije građevinske struke u djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, te građenja.

 

Adresa: Ulica grada Vukovara 271, Zagreb
Web adresa: hkig.hr
Web adresa: +385 1 5508 420
E-mail adresa: hkig@hkig.hr

This site is registered on wpml.org as a development site.