Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Međimursko veleučilište u Čakovcu

Međimursko veleučilište u Čakovcu


Međimursko veleučilište u Čakovcu osnovano je 12. studenog 2007. godine Uredbom Vlade Republike Hrvatske, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

 

Međimursko veleučilište u Čakovcu počelo je s radom školske godine 2008./09., kada je svoje obrazovanje započela prva generacija studenata i to na stručnom studiju Računarstva, koji je podijeljen u dva smjera: Programsko inženjerstvo i Inženjerstvo računalnih sustava i mreža. Školske godine 2009./10. na Veleučilištu je organiziran i drugi stručni studij pod nazivom Menadžment turizma i sporta, a 2012./13 stručni studij Održivi razvoj sa tri smjera: Održiva gradja, Termotehničko inženjerstvo i Inženjerstvo zaštite okoliša.

 

Za nastavu je osiguran kvalitetan kadar (profesori zaposleni na Veleučilištu, vanjski suradnici) i moderno opremljen prostor (nove predavaonice, učionice, kabineti, knjižnica, kantina). Zgrada Veleučilišta nalazi se u sklopu kompleksa bivše vojarne i u potpunosti je obnovljena 2009. godine.

 

Studenti na Veleučilištu sudjeluju u mnogim aktivnostima; studentskim sportskim natjecanjima, projektima, volontiranju, humanitarnim aktivnostima ,uključeni su u program mobilnosti Erasmus te aktivno sudjeluju i u drugim različitim projektima i programima.

 

Misija i Vizija Veleučilišta

Temeljna je zadaća Međimurskog veleučilišta u Čakovcu izobrazba stručnjaka usmjerenih prema budućem zvanju s naglaskom na praksi i pružanju stručnih znanja specifičnih za pojedino područje interesa. Izobrazba stručnjka provodi se ustrojavanjem i izvođenjem stručnih studija, ali također izvođenjem posebnih programa s ciljem omogućavanja stalnog usavršavanja u pojedinim područjima. U cilju ispunjavanja ove temeljne zadaće, Veleučilište obavlja visokostručan te znanstveni rad u području tehničkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti. Pojedini studijski programi usmjereni su na zadovoljavanje potreba za stručnim kadrovima gospodarstva i drugih subjekata prvenstveno na području Međimurske, Varaždinske i Krapinsko zagorske županije. U tu svrhu Veleučilište surađuje s visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama u domovini i inozemstvu.

 

Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, partnerstvima za razvoj zajednice, uključenošću u Europski prostor visokog obrazovanja, te visokom razinom organiziranosti Veleučilište će pokazati svoju javnu odgovornost i doprinijeti tranziciji u društvo znanja. Visoka fleksibilnost studija i uvođenje novih programa u cilju izobrazbe visokostručnih profila potrebnih gospodarstvu u okruženju ostat će jednom od temeljnih značajki Međimurskog veleučilišta u Čakovcu.

 

Adresa: B.J.Jelačića 22a, 40000 Čakovec
Telefon: +385 40 396990
Web adresa: mev.hr
E-mail adresa: veleuciliste@mev.hr

This site is registered on wpml.org as a development site.