Hrvatski savjet za zelenu gradnju

GBPRO Modul 5. : Projektiranje zelene zgrade i projektiranje po nZEB standardu

GBPRO Modul 5. : Projektiranje zelene zgrade i projektiranje po nZEB standardu


Dana 21.11.2019. godine, četvrtak, održava se modul Green Building Professional edukacije 2019/2020 sa početkom u 08:30 sati u Zagrebu pod nazivom: Projektiranje zelene zgrade i projektiranje po nZEB standardu”, na kojem će predavanje održati:  prof. dr. sc. Zoran Veršić d.i.a., Arhitektonski fakultet i Goranka Tropčić Zekan, dipl.ing.stroj., Klimaproing.

Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana, izgrađena i održavana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu. Osim zakonom propisanih zahtjeva danas se na zgrade postavljaju i povećani zahtjevi i kriteriji. Jedan od bitnih razloga je održiva ili zelena gradnja. Održiva gradnja je sustav cjelovitog promišljanja o održivom razvoju. Održiva gradnja nije, kao što se često percipira, samo energetski učinkovita gradnja. Komponente održive gradnje u osnovi čine: odabir lokacije, odabir materijala, energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, zbrinjavanje otpada, racionalno korištenje vode, biološka i društvena raznolikost, te zdravlje i ugodnost korisnika. Ukupna ocjena, ali i korist održive gradnje suma je svih navedenih komponenti. Fizika zgrada predstavlja znanstvenu disciplinu kojom se promatraju fizikalni procesi u zgradama kao što su: toplina, vlaga, zvuk, požar i dnevno svjetlo. Svi građevni dijelovi, kao i zgrada u cjelini, moraju biti projektirani da bi zadovoljili tražene zahtjeva, ali i da bi se izbjegla pojava građevinske štete i stvorili ugodni i zdravi prostori za boravak i rad ljudi. Većina ovih fizikalnih zakonitosti utiče na ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu propisanih Zakonom, ali i na kvalitetu i ocjenu zgrade obzirom na njenu održivost. Jedna od značajnih komponenti u procjeni održivosti zgrade je njena energetska učinkovitost. Današnji propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama određuju kriterije energetske učinkovitosti novih i postojećih zgrada koje se rekonstruiraju. Od 2020. godine sve nove zgrade moraju biti zgrade gotovo nulte energije (nZEB), odnosno zgrade vrlo visokih energetskih svojstava. Ta gotovo nulta, odnosno vrlo niska, količina energije trebala bi se u značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini. Postizanje kriterija visoke energetske učinkovitosti kod zgrada nalaže integralni pristup rješavanju problema od najranije faze projektiranja zgrade, kao i bioklimatski pristup kojim se iskorištavaju uvjeti i datosti okoliša (klime i mikrolokacije) za ostvarenje pasivnog grijanja, hlađenja, ventilacije, prirodnog osvjetljenja i smanjenja potrošnje energije. Modul će obraditi zakonodavnu regulativu te će odgovoriti na ključna pitanja: Što je energetsko svojstvo zgrade?; Kako se provodi energetski pregled i što nam znači energetski certifikat?; Potrebna, isporučena i primarna energija, emisija CO2 i udio obnovljivih izvora energije – razumijevanje, način izračuna i praktična primjena; Što je zgrada gotovo nulte energije (nZEB)  i moraju li sve zgrade zadovoljiti nZEB standard?; Kriteriji i zakonske obveze za nZEB; te Kako projektirati nZEB zgradu i koji problemi nas očekuju? 

 

Zoran Veršić

Predstojnik je Zavoda za zgradarstvo i fiziku na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je kolegija Arhitektonske konstrukcije i materijali III, Fizika zgrada i kolegija Tehnički studio na preddiplomskom studiju, te kolegija Održivo građenje II i izbornog kolegija Zvuk i arhitektura na diplomskom studiju arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu. Diplomirao je 1991., magistrirao 2001. te doktorirao 2011. godine na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Objavio je niz znanstvenih i stručnih radova vezanih za temu zvučne zaštite, toplinske zaštite, uštede energije i održive gradnje. Sudjelovao kao voditelj i kao istraživač na više znanstveno-istraživačkih projekata. 2016.-2017. voditelj je projekta „Provjera inovativnog procesa kompleksnog dinamičkog modeliranja i cjelovitog optimiranja u konceptima energetskih rješenja zgrada“, Program provjere inovativnog koncepta za znanstvenike, PoC6, HAMAG-BICRO. Objavio je kao autor/koautor niz znanstvenih radova koji su publicirani u znanstvenim časopisima i koji su prezentirani i objavljeni u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova. Suradnik je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i tajnik u Odjelu arhitekture i urbanizma. Član je uredništva znanstvenog časopisa za arhitekturu i urbanizam „Prostor”. Član je Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog studija „Ekoinženjerstvo” na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Upisan je u Imenik ovlaštenih arhitekata i arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata. Ovlašten je za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Autor je projekata zvučne i toplinske zaštite te uštede energije za više stotina zgrada. Predsjednik je tehničkog odbora Akustika (TO 43) Hrvatskog zavoda za norme (HZN). Dobitnik je Zahvalnice „Hrvoje Požar“ za 2017. godinu, za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku energetike, Hrvatsko energetsko društvo, Zaklada „Hrvoje Požar“. Član je Društva arhitekata Zagreba (DAZ), Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA), skupštine Hrvatske Komore arhitekata (HKA) i Hrvatskog akustičkog društva (HAD).

 

Goranka Tropčić Zekan, ovlaštena inženjerka strojarstva i ovlaštena osoba za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada, suvlasnica je i direktorica tvrtke KLIMAPROING d.o.o. Tijekom dugogodišnje karijere stekla je stručna znanja i iskustva u području projektiranja strojarskih instalacija u zgradama i obnovljivih izvora energije, kao i energetske učinkovitosti u zgradarstvu i industriji. Tijekom proteklih deset godina bila je uključena u uspješnu provedbu projekata financiranja poboljšanja energetske učinkovitosti, uključujući regionalne EIB i EBRD kreditne linije za promicanje energetske učinkovitosti. Kao stručnjak za energetiku sudjelovala je u izradi Nacionalne strategije prilagodbe klimatskim promjenama i nacionalnom akcijskom planu. Također je aktivno sudjelovala u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima poput  BUILD UPON i nZEB projektu Interreg MED TEESCHOOLS.  Predsjednica je Hrvatske udruge energetskih revizora, članica Predsjedništva Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, te članica Stručnog odbora za pripremu i praćenje provedbe Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada u nacionalnom zakonodavstvo pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

This site is registered on wpml.org as a development site.
https://totoabadi23.com/ abadicash abadislot https://menarampo78.com/ royalbola abadislot abadislot menara368 abadicash vipmaxwin menara368 totoabadi Menara368