Hrvatski savjet za zelenu gradnju

GBPRO Modul 7: Sustainable material and resources / Sustainable wooden Construction

GBPRO Modul 7: Sustainable material and resources / Sustainable wooden Construction


Dana 27.04.2017. godine, četvrtak, održava se sedmi modul Green Building Professional edukacije 2017 sa početkom u 08:30 sati u HIS-u, Berislavićeva 6, Zagreb pod nazivom “Sustainable material and resources / Sustainable wooden Construction” na kojem će predavanje održati: Kajo Ferić,dipl. ing. građ., Cemex d.d., Marko Franković, dipl.ing.arh., Građevinski fakultet Rijeka te prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet.

Ovaj modul je fokusiran na shvaćanje dostupnosti, pogodnosti, zakonodavne potrebe i sagledavanje specifikacija za korištenje održivih građevinskih materijala. Modul je usmjeren na dva koncepta: zeleni građevinski materijali moraju imati odgovarajući pozitivan učinak prema okolišu; izazov za održivost gradnje jest sačuvati životni standard bez povećanja negativnog učinka na svjetske izvore ili na okoliš u skladu s prirodnim modelom “recikliranja i ponovnog korištenja otpada”. Također, ovaj edukativni modul donosi informacije i znanja o najnovijim trendovima u gradnji drvetom. Nekoć iznimno cijenjeno, u međuvremenu zaboravljeno, sada je opet in – upravo drvo kao građevinski materijal. Koje su napredne tehnologije proizvodnje građevinskih drvenih konstrukcija, kako projektirati, graditi i održavati drvene kuće, poslovne i javne objekte, velike stambene objekte te koje su benefiti takve gradnje – pitanja su na koja će odgovore dati upravo ovaj modul. Također, kako obnoviti staru drvenu građu i ponuditi re-use iste u svrhu rekonstrukcije i gradnje novih građevina. Modul pruža polaznicima znanje u području uloge pojedinog proizvoda, materijala i resursa u kontekstu održive gradnje, kao i razumijevanje socijalnih, gospodarskih i ekoloških utjecaja proizvoda i materijala kroz cjelokupni životni ciklus zgrade (projektiranje, izgradnja, korištenje, rušenje/dekonstrukcija). Objašnjava uloge i aspekte proizvoda i materijala, te pokazuje primjere različitih relevantnih aspekata održivosti povezanih sa specifičnim materijalima. Predstavlja pregled dobrovoljnih certifikata i standarda koji se primjenjuju na proizvode i materijale te daje specifične primjere i najbolje prakse na tržištu. ECO-SANDWICH® fasadni sustav rezultat je istraživanja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i suradnje sa hrvatskom industrijom pri čemu on predstavlja tehnološko rješenje za brzu izgradnju niskoenergetskih i gotovo nula energetskih zgrada. Konačni cilj korištenja ovakvog proizvoda je recikliranje i ponovno korištenje građevinskog otpada te smanjenje ugrađene energije u proizvod kao i ugrađenog CO2, odnosno smanjenje utjecaja građevina na okoliš. ECO-SANDWICH® je predgotovljeni betonski panel, koji sadrži 50% recikliranog opekarskog (vanjski sloj) i 50% recikliranog betonskog loma (unutarnji sloj).


AGENDA PREDAVANJA   

PRIJAVNICA & CJENIK *za sudionike koje žele slušati pojedinačni modul unutar polugodišnje edukacije

GREEN POKROVITELJ MODULA:  


Kajo Ferić je diplomirani inženjer građevinarstva s dugim iskustvom vezanim uz građevinske materijale. Nakon što je diplomirao 1996. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu zaposlio se u Institutu građevinarstva Hrvatske gdje je radio na ispitivanjima građevinskih materijala. Posebno se bavio ekspertizama stanja postojećih građevina i njihovom trajnošću kao i trajnošću samih materijala. Povremeno se pored rada u IGH bavio nastavnom djelatnošću na Sveučilištu i Veleučilištu u Splitu. 2005. godine se zapošljava u tvrtki CEMEX Hrvatska. Tu je zadužen za stručnu edukaciju svih zaposlenika vezano za primjenu građevinskih materijala kao i edukaciju kupaca i drugih ciljanih skupina stručnjaka. Također koordinira razvojem novih proizvoda pri čemu posebno važnim čimbenikom smatra upravo održivu gradnju. Tijekom dosadašnjeg radnog staža je napisao više stručnih radova i predavanja na stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu od kojih je posljednje na Izložbi graditeljstva „The Big 5“ u Dubaiju pod naslovom „Sustainable pavement solutions“. Od 2009. godine se aktivno uključuje u rad Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. Stječe GBPro certifikat kao sudionik prve generacije polaznika edukativnog programa „Green Building Professional“, a u školskoj godini 2012/2013 postaje i predavač u okviru programa.

Marko Franković, dipl.ing.arh. Nakon završenog studija arhitekture u Veneciji 2001. godine, odlazi na strukovno usavršavanje na sveučilište u Padovi. Paralelno sa postdiplomskim studijem pokreće svoj privatni projektni ured kroz koji je do sada realizirano više od 650 projekata, među kojima je više od pola i izvedenih. Oduvijek zainteresiran za inovativne tehnologije, 2008. godine aktivno se počinje baviti montažnim sistemom građenja, među kojima drvo preuzima veliki udio. Nakon početne odlične suradnje sa malom obiteljskom tvornicom na sjeveru Finske (tvrtka Hirsiset), u posljednje 2 godine suradnja se proširila još na tvrtke Rihter i Marles iz Slovenije te Rubner i Stratex iz Italije. Interakcija između projektiranja i izvedbe je tolika da 2013. godine realizira samostalno prvu montažnu građevinu. Od 2010. godine predavač je na Građevinskom fakultetu u Rijeci gdje studentima prezentira načine gradnje kroz predmete Građevinske konstrukcije i Završni radovi.

Ivana Banjad Pečur je redovita profesorica na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U znanstvenom radu bavi se istraživanjima u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu i posebnim betonima općenito, nerazornim ispitivanjima betonskih konstrukcija, kao i istraživanjem u području materijala u graditeljstvu, s naglaskom na mehanička i trajnosna svojstva betona. Kao koordinatorica, vodila je slijedeće EU projekte: CROSKILLS II Build Up Skills CROatia: Strengthening energy efficiency SKILLS and certification schemes for building workers, ECO-SANDWICH – Energy Efficient, Recycled Concrete Sandwich Facade Panel, CROSKILLS Build Up Skills for Croatia. Radi i radila je na sljedećim znanstvenim projektima financiranima od strane EU: Concerted Action EPBD IV, SEEDPass – South East Europe strategic partnership in vocational education and training in Passive House Design for nearly zero energy buildings development, Microstructure of mineral composites containing sheep’s wool, Fasade u požaru (FFT – Facade fire test), From Nano to Macrostructure of Concrete, itd. Predstojnica je Zavoda za materijale na građevinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica je sveučilišnog specijalističkog  studija: Požarno inženjerstvo te član više povjerenstava pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Ivana Banjad Pečur je članica Hrvatskog zavoda za norme, tehničkih odbora TO 179 (Zidane konstrukcije) i TO 525 (Hidroizolacijski materijali i proizvodi za pokrivanje krovova) te mnogih radnih skupina i povjerenstava vezanih uz energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Edukacija se održava pod pokroviteljstvom:

Partneri stručnog usavršavanja:

Medijski pokrivaju:

This site is registered on wpml.org as a development site.
https://totoabadi23.com/ abadicash abadislot https://menarampo78.com/ royalbola abadislot abadislot menara368 abadicash vipmaxwin menara368 totoabadi Menara368