Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Prednosti certificiranja

DGNB je sustav druge generacije u usporedbi s ostalim međunarodnim sustavima certificiranja. Vrednovanje unutar sustava ne odnosi se samo na ekološki aspekt, već uključuje holističko ispitivanje cjelokupnog životnog ciklusa zgrade ili urbane četvrti.

 

S ekonomskog stajališta održive zgrade dulje zadržavaju vrijednost te u isto vrijeme imaju manje troškove održavanja kao i operativne troškove. Istraživanja su pokazala da su rizici od nekorištenih prostora svedeni na minimum kod održivih zgrada i prihod od najma se može povećati. To također dovodi do boljih tržišnih cijena i veće vrijednosti preprodaje nekretnina.

Prednosti za korisnike

Veća kvaliteta života. Niži dodatni troškovi.
 •  Zdravi korisnici: DGNB sustav uzima u obzir zdravlje i blagostanje korisnika i pomaže smanjenju bolesti.
 • Niži troškovi za korisnike: DGNB sustav usredotočuje se na cjelokupni životni ciklus zgrade od početnih faza, snižava troškove i optimizira operativne procese. Prema tome, održivo planiranje može dugoročno smanjiti dodatne troškove.
 • Za buduće generacije: Zgrade s DGNB certifikatom troše manje resursa tijekom izgradnje, produciraju niže emisije stakleničkih plinova i većinom se mogu reciklirati. Na taj se način smanjuje količina otpada i doprinosi se zaštiti okoliša.
2

Prednosti za vlasnike zgrada i investitore

Veća vrijednost. Manji rizici.

 • Kvaliteta od samog početka: DGNB predcertifikat jamči vlasnicima zgrada i korisnicima da će zgrada postići krajnje ciljeve učinkovitosti još u ranoj planerskoj fazi.
 • Jednako razmatranje ekonomskih aspekata: Ekonomska održivost zgrade smatra se jednako važnom kao aspekti okoliša, društva i tehničke učinkovitosti.
 • Povećane tržišne mogućnosti: DGNB certifikat povećava prodajni i najamni potencijal zgrade pružajući vlasnicima i korisnicima jasan pokazatelj vrhunske kvalitete.
 • Očuvanje daljnjih najmova: Sve veća potražnja za certificiranim zgradama smanjuje rizik od pojave slobodnih nekorištenih prostora.
 • Pojednostavljivanje financiranja: Nekretnine koje se kvalificiraju za DGNB certifikaciju često osiguravaju kredite brže i po boljim uvjetima.
 • Međunarodna usporedivost: DGNB certificirane zgrade usporedive su na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
 • Precizno vrednovanje: Pojedinačni profili koji se temelje na standardiziranom DGNB sustavu dostupni su različitim tipovima zgrada kako bi osigurali najprikladniju certifikaciju specifičnom tržištu.

Prednosti za planere i arhitekte

Učinkovitije planiranje. Manje utrošenog vremena i truda.

 • Promicanje integriranog planiranja: DGNB predcertifikacija osobito podržava integrirano planiranje, pružajući mogućnost rane optimizacije za izgradnju, upravljanje, prenamjenu i demontažu s naglaskom na optimizaciju troškova. Fokus projekta je tako na kvaliteti od samog početka.
 • Ciljano planiranje i praćenje: Sustavna definicija ciljeva održivosti temeljem DGNB kriterija podiže svijest dionika u ranoj fazi i služi kao središnji instrument kvalitete tijekom faze izgradnje.
 • Vrednovanje ukupnih performansi: Umjesto određivanja pojedinačnih mjera, DGNB postavlja ciljeve za mjerenje ukupnih performansi zgrade i pritom aktivno promiče inovativne koncepte gradnje.

Prednosti za konzultante i proizvođače

Relevantnost proizvoda koji se koriste u građevinarstvu. Jasne smjernice.

Jasan inovacijski potencijal: Za svaki relevantni kriterij, DGNB sustav pokazuje konzultantima i proizvođačima u kojoj mjeri građevinski proizvodi utječu na održivost cjelokupnog projekta. Proizvodi se tako mogu dalje razvijati i optimizirati iz perspektive održivosti. 


Ovdje je također naglasak na cjelokupnom životnom ciklusu i na dugoročnoj kvaliteti proizvoda koji se koriste u građevinarstvu.

Posebne pogodnosti s DGNB predcertifikatom

Kriterije DGNB-a treba uključiti u fazu planiranja što je prije moguće. 


Predcertificiranje omogućuje optimizaciju razvoja s gledišta održivosti od samog početka procesa te stvaranje službene evidencije tog procesa.


Ovaj pristup pruža niz prednosti obzirom na planiranje, izgradnju i marketing. Ranim definiranjem svih ključnih kriterija održivosti utvrđeni su jasni ciljevi za svakog sudionika u planerskom timu. Time se povećava transparentnost, poboljšava upravljanje rizicima i osigurava temelj za planirane ciljeve učinka te za financiranje. Priznata oznaka kvalitete povećava atraktivnost nekretnina poboljšavajući njihove izglede za iznajmljivanje i prodaju. Tako je osigurana i financijska sigurnost za vlasnike zgrada te investitore u ranoj fazi procesa.

This site is registered on wpml.org as a development site.
https://totoabadi23.com/ abadicash abadislot https://menarampo78.com/ royalbola abadislot abadislot menara368 abadicash vipmaxwin menara368 totoabadi Menara368