Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Modul 10: Pametne zgrade & održivi promet

Modul 10: Pametne zgrade & održivi promet


Dana 21.2.2020. godine, petak, održava se modul Green Building Professional edukacije 2019/2020 sa početkom u 08:30 sati u Zagrebu pod nazivom: Pametne zgrade & održivi promet”, na kojem će predavanje održati: mr.sc. Tomislav Stašić, dipl.ing.stroj., IDEA TO PROJECT d.o.o., Ante Gustin, Nextbike, Željko Purgar, Renault Nissan.

Modul će istaknuti gospodarenje energijom kao jedan od dokazanih načina za uklanjanje barijera za primjenu mjera energetske učinkovitosti. Sustavno gospodariti energijom znači pratiti potrošnju energije tako da u svakom trenutku znamo odgovore na sljedeća pitanja: GDJE i KAKO trošimo energiju?; KOJE energente trošimo? – Električna energija, plin, loživo ulje, drvo,toplinsku energiju, a u energente ubrajamo i vodu; KOLIKO energije trošimo?; TKO je zadužen za gospodarenje energijom? te KAKO gospodariti energijom?.  Prvi zakon koji definira gospodarenje energijom i EE Gospodarenje energijom je: “Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji”, NN 152/08, a članak 18 ističe da gospodarenje energijom uključuje: analizu potrošnje energije najmanje jednom godišnje; periodičko provođenje energetskih pregleda i certificiranje zgrada; donošenje programa EnU i provođenje mjera EnU; vođenje informacijskog sustava za EnU, posebno za nadzor nad potrošnjom energije – poseban pravilnik te dostavljanje podataka o potrošnji energije MINGORP-u i FZOEU-u. Glavni razlozi za uvođenje SGI (Sustavno gospodarenje energijom) su: održivo poslovanje koje smanjuje potrošnju resursa i emisija, zatim smanjenje troškova za energente što osigurava konkurentnost, i poboljšavanje općeg dojma u javnosti dokumentiranjem ekološkog pristupa potrošnji energije. A glavni ciljevi: otkrivanje slabih točaka rada sustava, smanjenje rizika psolovanja, smanjenje troškvoa za energente, sukladnost strateškom razvoju, dodatna motivacija zaposlenika, društvena odgovornost – informiranje javnosti i medija. 

Također, biti će objašnjena i tematika održivog prometa.

Održivi promet stoji na pet stupova:

– Integrirano planiranje

– Hodanje

– Vožnja s biciklom

– Javni putnički prijevoz

– Optimizacija individualnog motornog prometa

 

U okvir zadnjeg, optimizaciji motornog prometa, svrsta se električna mobilnost.

Taj dio održivog prometa je najvažniji, odnosno najzahtjevniji za implementaciju u pametne zgrade. Znači najzanimljiviji i najznačajniji dio održivog prometa za arhitekte i građevinske inženjere. Da bi shvatili, što je potrebno korisnicima električnih automobila i koje izazove za arhitekte i građevinske inženjere donosi sa sobom električna mobilnost, kao najznačajniji dio individualne motorne mobilnosti budućnosti u okviru održivog prometa, potrebno je vidjeti „širu sliku“  uvođenja masovne električne mobilnosti. Obaveze država, nacrte razvoja, trenutačnog stanja i ciljeva do 2030.

Na predavanju će biti predstavljeni i elementi ekonomike električnih automobila i cjelokupni izračun, ekonomske, energetske te klimatske opravdanosti masovne elektrifikacije prometa, na osnovi Hrvatske prometno-energetske stvarnosti.

Uz spoznaju što sve omogućava učinkovitost električnih automobila, predstavljeno će biti, sa kojim će se sve izazovima susretati arhitekti i građevinski inženjeri, kad će električni auti postati sastavni dio života hrvatskih kućanstva.

Diplomirao je 1998. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu, na smjeru strojarske konstrukcije. Magistrirao je na istom fakultetu, na Zavodu za energetska postrojenja na usmjerenju plin i plinska tehnika. Uz to, završio je niz programa i tečajeva stručnog usavršavanja kao što su međunarodni seminar RETScreen, prodaja energetskih usluga (Professional energy sales, SIEMENS) i tečajeve za energetsko certificiranje (Modul 1, 2 i 3). U razdoblju 1998.-2006. godine radio je kao znanstveni novak na Zavodu za energetska postrojenja, te Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku FSB-a. U periodu od 2006.-2013. godine radio u SIEMENS-u u divizijama Tehnologija za zgradarstvo, te Mobilnost i logistika na raznim pozicijama od prodajnog inženjera za sustave automatske regulacije u zgradarstvu do rukovoditelja prodaje i rukovoditelja odjela za upravljanje životnim ciklusima u zgradama. Kasnije i na pozicijama rukovoditelja gospodarenja energijom prema EN16001:2009 (Sustav upravljanja energijom), te odjela za javnu rasvjetu. Od 2013. godine radi na mjestu direktora sektora za sustavno gospodarenje energijom, upravljanje i mjerenja HEP ESCO-a. Autor je više znanstvenih i stručnih radova, te nekoliko studija. Voditelj je brojnih projekata energetske učinkovitosti na energetskim sustavima zgrada u Hrvatskoj i inozemstvu, projekata sustava daljinskih očitanja potrošnje energije (Hrvatska, Slovenija i Rusija), te europskih projekata (SUNSHINE i 3Smart u dijelu zgrade). Predstavnik je Republike Hrvatske pri Europskoj asocijaciji nacionalnih mjeriteljskih instituta – EURAMET (2006.), član Upravnog odbora Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj (siječanj-ožujak 2011.), član AEE (Association of Energy Enginneers), te certificirani stručnjak za mjerenje i verifikaciju (CMVP) i korištenje RETScreen-a (CRU).

This site is registered on wpml.org as a development site.