Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Modul 9: BIM, energetsko modeliranje i rasvjeta

Modul 9: BIM, energetsko modeliranje i rasvjeta


Dana 20.2.2020. godine, četvrtak, održava se modul Green Building Professional edukacije 2019/2020 sa početkom u 08:30 sati u Zagrebu pod nazivom: BIM, energetsko modeliranje i rasvjeta “, na kojem će predavanje održati: Monika Mlakić, Baldinistudio d.o.o., Dr.sc. Marino Grozdek, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Marko Bišćan, EIHP, Predstavnik, Signify, Jasna Jelinek, Velux.

Kroz ovaj modul biti će pokriveno nekoliko tema.

Energetsko modeliranje zgrada i HVAC sustava u zgradama. Prezentacija će dati uvod u korištenje naprednih računalnih alata za energetsko modeliranje zgrada i HVAC sustava u zgradama. Na konkretnim primjerima će biti prikazane razlike u rezultatima između detaljnih računalnih simulacija i proračuna po nacionalnom algoritmu te primjeri analiza u kojima je bitno korištenje detaljnih simulacija.

Modeliranje dinamičkog ponašanja termotehničkih sustava. Prezentacija će dati prikaz korištenja računalnog programa za modeliranje dinamičkog ponašanja termotehničkih sustava na konkretnom primjeru daljinskog sustava hlađenja u Gradu Zagrebu.

Kroz predavanje o sustavima rasvjete obradit će se osnovni pojmovi, karakteristične svjetiljke, osnove regulacije te pojedini primjeri i usporedbe sa ciljem dobivanja cjelovitije slike u kontekstu zelene gradnje.

Monika Mlakić dolazi ispred tvrtke Baldinistudio d.o.o. Zagreb. Nakon završetka Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zapošljava se na mjesto BIM trenera i edukacijskog menadžera. Specijalizirana za BIM način rada i 5D BIM management, danas se bavi konzaltingom za jednostavan prelazak na BIM način rada, pružanjem edukacije i tehničke podrške unutar BIM softvera te organizacijom i koordinacijom edukacija u suradnji s akademskim zajednicama.

 

Po završetku studija zapošljava se na Fakultetu strojarstva i brodogradnje gdje upisuje i doktorski studij. U okviru nastavne djelatnosti sudjeluje u izvođenju kolegija: Hlađenje i dizalice topline, Projektiranje rashladnih sustava, Stapni kompresori, Termoekologija, Grijanje i klimatizacija, te na kolegijima: Sustainable Energy Utilization i Applied Refrigeration and Heat Pump Technology na međunarodnom poslijediplomskom studiju Sustainable Management Engineering u okviru programa TEMPUS. Bio je angažiran na projektu “Gospodarenje energijom”, a zatim na projektu “Sustav ekoloških radnih tvari u rashladnoj i klima tehnici” te na projektu „Dizalice topline s korištenjem tla kao obnovljivog toplinskog spremnika”. U sklopu Programa hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvitka (HITRA), radi i uspješno završava dva projekta: „Sustainable HVAC systems in tourism accommodation facilities“, 2003.-2004. i „Development and construction of an indirect cooling Ice storage prototype with refrigeration capacity of 400-7000 kWh“, 2005-2007. Radi na stručnim projektima iz područja rashladne tehnike, dizalica topline, grijanja i klimatizacije. U okviru međunarodnog projekta “Refrigerant Management Plan” uključen je kao predavač-instruktor u održavanje seminara “Gospodarenje rashladnim sredstvima” i provođenja programa ”The terminal phase out management plan for CFCs and HCFCs in Croatia”. Tijekom poslijediplomskog studija u više navrata boravi na usavršavanju u inozemstvu, na Sveučilištu u Padovi, Dipartimento di Fisica Technica, i na Royal Institute of Technology, Stockholm, Švedska. Na doktorski studij na području dinamičkih sustava za proizvodnju, skladištenje i prijenos rashladne energije putem leda i mješavina leda i sekundarnih hladila, odlazi u prosincu 2006. godine na Royal Institute of Technology (Kungliga Tekniska Högskolan), gdje je i doktorirao u listopadu 2009. godine. Od 2009. savjetnik je Ministarstva zaštite okoliša te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pri provedbi međunarodnog projekta “Ukidanje potrošnje HCFC-a u Republici Hrvatskoj” Organizacije Ujedinjenih naroda za industrijski razvitak (UNIDO) u području zaštite ozonskog sloja i klime. U lipnju 2011. godine imenovan je od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za člana Tehničkog odbora za rashladnu i klima tehniku te dizalice topline (Refrigeration Technical Options Committee – Air Conditioning and Heat Pumps) pri UNEP kao nacionalni stručnjak u tom području. Od 2012. godine sudjeluje na projektu „Istraživanje i promocija plitkih geotermalnih potencijala u Republici Hrvatskoj – GeoMapping“ istraživanje regionalnih svojstava plitkih geotermalnih potencijala tla na teritoriju Republike Hrvatske te širenje svijesti i znanja o tehnologiji dizalica topline povezanih s tlom kao obnovljivim izvorom energije. Istraživanja su provedena na 8 lokacija za potrebe grijanja i hlađenja izgrađenih prostora korištenjem dizalica topline koje su pomoću bušotinskih izmjenjivača topline povezane s tlom kao toplinskim izvorom ili ponorom (www.geothermalmapping.fsb.hr). Od osnutka Hrvatske udruge za rashladnu, klima tehniku i dizalice topline (HURKT) voditelj je obrazovnog centra, a od lipnja 2014. godine član je Predsjedništva Udruge. U dosadašnjem radu i suradnji s gospodarstvom izradio je više od 120 stručnih projekta, stručnih mišljenja i studija. Aktivan je član i predstavnik RH pri Internacionalnom institutu za hlađenje.

 

Marko Bišćan – Diplomirao je 2007. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu. Uz to, završio je niz programa dodatnog usavršavanja, prije svega u segmentu provođenja energetskih pregleda, čime je ovlašten za provođenje energetskih pregleda u zgradarstvu, javnoj rasvjeti i velikim poduzećima. U razdoblju 2007.-2008. godine bio je zaposlen na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na projektima provođenja energetskih pregleda. Od 2008. do početka 2011. godine radi u UNDP-u na projektu „Uklanjanje barijera za energetsku efikasnost u Hrvatskoj“. Od 2011. godine zaposlen je na Energetskom institutu Hrvoje Požar. Od 2008. godine aktivno i predaju u sklopu projektnih aktivnosti poput UNDP-ovog „Tečaj za energetske savjetnike“, Izobrazba za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada, program usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda građevina, EUREM programa, edukacije energetskih savjetnika i energetskih suradnika u javnom sektoru za potrebe sustavnog praćenja gospodarenja energijom i slično. Uz navedeno sudjeluje u raznim projektima na području energetske učinkovitosti poput energetskih pregleda, izrade provedbenih planova i nacionalnih programa, EU projekata, projekata sustavnog gospodarenja energijom, izradi legislative, rad sa mjernom opremom te izrada raznih analiza i izvještaja o provedenim uslugama mjerenja i verifikacije postignutih ušteda nakon realizacije mjera povećanja energetske efikasnosti.

Matija Marciuš, Voditelj ključnih kupaca, Signify International, BV Zagreb

Matija Marciuš, magistar elektrotehnike i informacijske tehnologije. Voditelj ključnih kupaca u tvrtci Signify, vodećoj globalnoj korporaciji u svijetu rasvjete (prethodnog naziva Philips Lighting). Završio studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 2010. godine, dvije i pol godine radi kao projektant rasvjete s fokusom na energetski učinkovita rješenja i sustave upravljanja u zgradarstvu. Pozivom u tvrtku Philips Lighting (današnji Signify) dolazi na poziciju regionalnog projektanta sustava rasvjete u objektima. Sudjelovao u realizaciji više objekata rasvjete s implementacijom vlastitih koncepata i studija u različitim državama, uvijek s vrlo visokim energetskim performansama, poput: Upravna zgrada Adris u Zagrebu (prva LEED certificirana zgrada u HR); Automatizirana rasvjeta kardiovaskularne bolnice u Skopju, Filip Vtori (Dynalite sustav upravljanja, DMX);  Automatizirana rasvjeta u trgovačkim centrima Bingo (Dynalite sustav upravljanja); Implementacija IoT sustava rasvjete u školama (Interact Pro); Upravljanje rasvjete u više poslovnih inkubatora (Dynalite sustav upravljanja); Automatizirana rasvjeta u više industrijskih objekata (Dynalite sustav upravljanja); Iskustvo projektiranja rasvjete te spoj elektrotehničkih i računalnih znanosti koristi za razvoj projekata s umreženim rasvjetnim sustavima s funkcijama i van spektra rasvjete. Održavao prezentacije i edukacije na raznim stručnim skupovima, poput onih u organizaciji Elektrotehničkog društva Zagreb, Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, konferenciji o zelenoj gradnji, Energetike – na temu učinkovite rasvjete i modernih tehnologija te sudjelovao u radijskoj emisiji Eko radar na temu pametnih gradova, a redovito radi na edukaciji tržišta kroz partnere ili krajnje korisnike o kvaliteti svjetla, odnosno o utjecaju svjetlosti na dobrobit čovjeka.

 

Kemal Lojo, Voditelj razvoja poslovanja, Danfoss d.o.o.

Regionalni voditelj razvoja poslovanja  sa Danfoss energetski efikasnim (EE) rješenjima za grijanje, klimatizaciju te pripremu potrošne tople vode u novim ili renovacijskim projektima na područiju Adria i Crnomorske regije, smješten u Zagrebu; Hrvatska sa preko 10 godina radnog iskustva u primjeni novih EE rješenja  koje istovremeno usmjerene na bolju ugodu korisnika. Na osnovu 10-to godišnjeg velikog iskustva i povećanja nivo stručnosti u EE djeluje na hrvatskom tržištu kao trener za energetske savjetnike I druge stručnjake uključene u projektiranje, preglede, certifikaciju i/ili ocjenjivanje EE renovacijskih projekata pod subvencijama  EU za povećanje energetske učinkovitosti. Svakodnevni rad povezan je s prijenosom  znanja i iskustava o EE na investiture, projektante I energetske certifikatore za raznolike tipove objekata (poput hotela, poslovnih zgrada, prodajnih centara, bolnica, edukacijskih ustanova, vrtića I sl.) kroz jedan na jedan edukacije, grupne seminare, prezentacije na skupovima, debate na  okruglim stolovima, PR aktivnosti usmjerene na različite skupine dionika kroz medijske i druge specijalizirane kanale komunikacija. Glavno PR dostignuće: dobitnik Grand Prix nagrade hrvatske agencije za odnose s javnošću u kategoriji “Najbolja komunikacijska strategija”. Član upravnog odbora Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju te član tehničkog odbora TO561 pri Hrvatskom Zavodu za norme. Danfoss-ova autorizirana osoba za PR aktivnosti od 2016. godine za podizanju svijesti, informiranje javnosti te obrazovanje, a od sredine 2018. godine za komunikaciju vezanu na energetske renovacijske projekte u hotelskom segmentu.

This site is registered on wpml.org as a development site.