Hrvatski savjet za zelenu gradnju

„Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“

„Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“


Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 10.10.2017. do 17.1.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Područje: energetska učinkovitost

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici

 

Sažetak: Poziv se provodi u okviru Operativnog programa ” Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.”, Prioritetne osi 4 “Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije”; Specifičnog cilja 4b1 “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama”.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 114.000.000,00 HRK.

Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 350.000,00 HRK
Maksimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 20.000.000,00 HRK

Prijavitelji

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća[1]registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/27, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Svrha (cilj) poziva

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.) (u daljnjem tekstu: zgrade). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
  • Energetska obnova zgrada
  • Upravljanje projektom

Također, bitna je informacija da veliki poduzetnici kako bi se javili na poziv moraju imati energetski pregled ili ISO 50001 Certifikat. Za male i srednje poduzetnike isto nije obvezno, ali su te aktivnosti prihvatljiv trošak.

Ovaj se Poziv vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 17. siječnja 2018. godine, a dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 10. studenog 2017. godine. 

Više informacija ovdje: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1451

This site is registered on wpml.org as a development site.