Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Pozivamo Vas da se pridružite 2. modulu GBPRO edukacije: Održivo urbano planiranje, gospodarenje otpadom i promet

Pozivamo Vas da se pridružite 2. modulu GBPRO edukacije: Održivo urbano planiranje, gospodarenje otpadom i promet


Dana 11.10.2018. godine, četvrtak, održava se drugi modul Green Building Professional edukacije 2018/2019 sa početkom u 08:30 sati na lokaciji Hrvatski inženjerski savez, Berislavićeva 6, Zagreb pod nazivom: “Održivo urbano planiranje, gospodarenje otpadom i promet” na kojem će predavanje održati: Mr. sc. Irena Matković, dipl.ing. arh., Hrvatski zavod za prostorni razvoj; Martin Dreiseitel,MARTIN DREISEITEL e.U. Consulting & Coaching; Krešimir Dvorski, Nextbike; Domagoj Puzak, HEP ElEn

Modul će predstaviti mogućnosti implementacije koncepta održivog razvoja i zelene gradnje u planiranju urbanog razvoja, kroz održivo korištenje prostornog resursa te kroz planiranje sustava zelene infrastrukture, energetike, urbane mobilnosti i kružnoga gospodarstva. Uvodno će se dati pregled najznačajnijih međunarodnih dokumenata o održivom urbanom razvoju te predstaviti sustav prostornog uređenja i procedure planiranja u Republici Hrvatskoj. Polaznicima će biti objašnjena i važnost odabira odgovarajuće lokacije za potrebe izgradnje i rada zelenih zgrada. Vlasnici projekata imaju potrebu za jasnim razumijevanjem svih zahtjeva zelenih zgrada i održivog urbanog planiranja prije nego što se odluče na kupnju zemljišta. Međunarodno priznati alati za procjenu zelenih zgrada, favoriziraju one koji odabiru i razvijaju gradilišta s naglaskom na vrijednostima biološke raznolikosti i drugih ekoloških utjecaja, raspoloživosti javnog prijevoza i drugih pitanja održivog upravljanja lokacijom. U okviru modula biti će obrađena i tema prometa – Održiva mobilnost u kontekstu pametnih gradova. Priča o implementaciji sustava javnih bicikala u gradovima i općinama koju su ovaj oblik održive mobilnosti prepoznale kao polugu za pretvaranje urbanih cjelina, turističkih destinacija i sredina bez javnog prijevoza u poželjna mjesta za život zbog olakšavanja kretanja od točke A do točke B na ekološki i ekonomski prihvatljiv način. Dodatno, obraditi će se i tema e-mobilnost i pogled prema budućnosti prometa.

 


AGENDA PREDAVANJA 

PRIJAVNICA & CJENIK *za sudionike koje žele slušati pojedinačni modul unutar polugodišnje edukacije


Irena Matković je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine, a titulu magistra znanosti stekla je 2011. na Poslijediplomskom znanstvenom studiju Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura. Polaznica je Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, modul Urbani i ruralni studiji. Dugogodišnjim radom u Gradskom zavodu za prostorno uređenje i Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba stekla je iskustvo u urbanističkom i strateškom razvojnom planiranju. Koordinirala je izradu niza urbanističkih planova i urbanističko-programskih analiza te vodila izradu ZagrebPlana – Razvojne strategije Grada Zagreba, usvojene 2012. godine. Od svibnja 2014. ravnateljica je Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, ustanove koja izrađuje i koordinira izradu prostornih planova i drugih dokumenata državnog značaja koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada Republike Hrvatske. U više navrata je kao vanjski suradnik – asistent, gostujući predavač i gost – kritičar surađivala u izvođenju nastavnih programa sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, posebno Arhitektonskog fakulteta. Autorica je niza stručnih i znanstvenih članaka. Od 2015. godine sudjeluje u radu radnih grupa EU za teritorijalnu koheziju i urbani razvoj. 2016. godine sudjelovala je u izradi Nacionalnog doprinosa Republike Hrvatske i u drugim pripremama za UN – Habitat III konferenciju.

 

Mr. Dreiseitel works with developers, community leaders, financial institutions and industry on sustainable site selection and site development. He is actively involved with the Romania, Croatian, Estonian and Montenegrin Green Building Council and an initiative launched by the US embassy in Romania to develop a national Brownfield strategy. Mr. Dreiseitel holds an engineering degree (Dipl.-Ing.) from the University of Applied Life Sciences in Vienna and has over 20 years of experience, most of which have been devoted to remediation and sustainable development of brownfields sites and managing related risks. Since 2012 Martin Dreiseitel is delivering trainings on sustainable urban planning, site selection and site management. He is a Coach and Trainer certified according to ISO/IEC 17024.

Krešimir Dvorski, dipl.oec.
 – otac blizanaca, najvećih ljubavi, neiscrpnog nadahnuća i smisla života
– suosnivač, suvlasnik i direktor tvrtke Sustav javnih bicikala d.o.o.
– 20 godina karijere u desetak tvrtki u raznim branšama na operativnim i voditeljskim pozicijama u domaćoj i vanjskoj trgovini, prodaji, marketingu i PR-u
– uz znanje kod kolega cijeni kreativnu energiju, upornost, kolegijalnost, optimizam, strast i želju za uspjehom bez obzira na okolnosti u kojima tvrtka posluje
Tvrtka Sustav javnih bicikala d.o.o. nositelj je nextbike licence za Hrvatsku i države s područja bivše Jugoslavije, a mreža trenutno broji 22 grada u Hrvatskoj, Sloveniji te Bosni i Hercegovini.
Nextbike u našoj regiji rezultat je rada i odricanja kolege Ante Gustina kao idejnog začetnika projekta, direktora i suvlasnika tvrtke zaduženog za IT i logistiku.
Krešimir Dvorski zadužen je za nabavu, prodaju, marketing, PR i financije te širenje mreže u Hrvatskoj i regiji te pokretanje novih komplementarnih projekata.

 

Domagoj Puzak, as a e-mobility Team leader in HEP Group has been a part of comprehensive e-mobility market development in Republic of Croatia, from regulative and technical aspects. Current activities include coordinating of existing charging infrastructure management and development projects mostly connected to EU co-financed projects with international project partners. After more than 10 years of experience in power market and development projects, e-mobility turned out big focus for not only HEP and other power utilities, but also for petrol companies and every market participant interested in sustainable development on all business fields.

Edukacija se održava pod pokroviteljstvom:

Medijski pokrivaju:

        

This site is registered on wpml.org as a development site.