Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Pozivamo Vas da se pridružite 5. modulu GBPRO edukacije: Zakonodavni okvir, energetsko certificiranje i nZEB


Dana 26.10.2018. godine, petak, održava se peti modul Green Building Professional edukacije 2018/2019 sa početkom u 08:30 sati u zgradi tvrtke Tehnika dd, ulica grada Vukovara 274, Zagreb pod nazivom: “Zakonodavni okvir, energetsko certificiranje i nZEB” na kojem će predavanje održati: Diana Horvat, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH; Goranka Tropčić Zekan, dipl.ing.stroj., Klimaproing; mr.sc. Mihaela Zamolo, dipl.ing.građ.

Modul će obraditi zakonodavnu regulativu te će odgovoriti na ključna pitanja: Što je energetsko svojstvo zgrade?; Kako se provodi energetski pregled i što nam znači energetski certifikat?; Potrebna, isporučena i primarna energija, emisija CO2 i udio obnovljivih izvora energije – razumijevanje, način izračuna i praktična primjena; Što je zgrada gotovo nulte energije (nZEB)  i moraju li sve zgrade zadovoljiti nZEB standard?; Kriteriji i zakonske obveze za nZEB; te Kako projektirati nZEB zgradu i koji problemi nas očekuju? Dodatno, osim sigurnosti na potresna i druga djelovanja te sigurnost u slučaju požara, važni su i drugi temeljni zahtjevi za građevinu;  higijena, zdravlje i okoliš, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe,. zaštita od buke,  gospodarenje energijom i očuvanje topline i održiva uporaba prirodnih izvora, koje prepoznajemo u velikoj mjeri kao održive zahtjeve. Kod novih građevina interdisciplinarni pristup trebao bi osigurati multidisciplinarnost rješenja od faze planiranja, projektiranja, odabira materijala, resursa građenja i dalje, bolje rečeno kroz cijeli životni ciklus građevine. Međutim, postavlja se pitanje što je s postojećim građevinama? Možemo li  njima unaprijediti/poboljšati pojedine zahtjeve održive gradnje, a da se pri tome ne narušava potresna otpornost? 

 

 


AGENDA PREDAVANJA (dostupna uskoro)

PRIJAVNICA & CJENIK *za sudionike koje žele slušati pojedinačni modul unutar polugodišnje edukacije


Diana Horvat

Goranka Tropčić Zekan, ovlaštena inženjerka strojarstva i ovlaštena osoba za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada, suvlasnica je i direktorica tvrtke KLIMAPROING d.o.o. Tijekom dugogodišnje karijere stekla je stručna znanja i iskustva u području projektiranja strojarskih instalacija u zgradama i obnovljivih izvora energije, kao i energetske učinkovitosti u zgradarstvu i industriji. Tijekom proteklih deset godina bila je uključena u uspješnu provedbu projekata financiranja poboljšanja energetske učinkovitosti, uključujući regionalne EIB i EBRD kreditne linije za promicanje energetske učinkovitosti. Kao stručnjak za energetiku sudjelovala je u izradi Nacionalne strategije prilagodbe klimatskim promjenama i nacionalnom akcijskom planu. Također je aktivno sudjelovala u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima poput  BUILD UPON i nZEB projektu Interreg MED TEESCHOOLS.  Predsjednica je Hrvatske udruge energetskih revizora, članica Predsjedništva Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, te članica Stručnog odbora za pripremu i praćenje provedbe Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada u nacionalnom zakonodavstvo pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

 

Mihaela Zamolo bavi se stručnim, znanstvenim i nastavnim radom. Područje rada su konstrukcije, projektiranje, ekspertize, potresno inženjerstvo, ispitivanje, upravljanje kvalitetom, certificiranje, izrada tehničkih dopuštenja, zelena gradnja i energetska učinkovitost. Stručni rad obuhvaća ekspertize, istražne radove, utvrđivanje postojećeg stanja konstrukcija, projekte sanacije, ojačanja i unapređenja zgrada. Istraživačka i razvojna postignuća promiče kroz stručni rad na tehničkim unapređenjima novih proizvoda /sklopova. Vodila je tri znanstvena projekta i suradnik i istraživač na 13 projekata, koja su bila financirana od Zajednice za znanstveni rad RH, Ministarstva znanosti RH, NSF Washington, D.C.SAD,UNDP/UNDO, EC (unutar FP7) i MGIPU. Sudjelovala je na više od 30 domaćih i na oko 20 međunarodnih stručnih i znanstveno stručnih skupova. 1989 je izabrana u znanstveno zvanje, a nastavom se bavi od 1975. godine (GF Sveučilišta u Zagrebu, Tehničko veleučilište Zagreb, Stručni studij graditeljstva). Predaje i sudjeluje kao voditeljica na brojnim seminarima u organizaciji fakulteta  ili stručnih organizacija/udruga Organizirala je razne stručne skupova, seminare i sastanke na međunarodnom nivou i nivou projekata EU, te seminare stalnog stručnog usavršavanja ispred Instituta IGH.  Glavna je urednica zbornika Novi zakonodavni sustav RH, usklađivanje sa EU (14 dijelova), koautor je na dvije knjige-priručnika (Betonske konstrukcije, Zidane konstrukcije). autor knjige Sanacija konstrukcija i 13 monografija. Aktivna je na popularizaciji struke kroz članke u pisanim medijima, nastupe na televiziji: teme potres,  zakonodavstvo, građevni proizvodi, zelena gradnja  i druge.

Edukacija se održava pod pokroviteljstvom:

Medijski pokrivaju:

        

This site is registered on wpml.org as a development site.
https://totoabadi23.com/ abadicash abadislot https://menarampo78.com/ royalbola abadislot abadislot menara368 abadicash vipmaxwin menara368 totoabadi Menara368