Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Pozivamo Vas da se pridružite 6. modulu GBPRO edukacije: Projektiranje zelene zgrade i projektiranje po nZEB standardu

Pozivamo Vas da se pridružite 6. modulu GBPRO edukacije: Projektiranje zelene zgrade i projektiranje po nZEB standardu


Dana 22.11.2018. godine, četvrtak, održava se šesti modul Green Building Professional edukacije 2018/2019 sa početkom u 08:30 sati u zgradi tvrtke Tehnika dd, ulica grada Vukovara 274, Zagreb pod nazivom: “Projektiranje zelene zgrade i projektiranje  po nZEB standardu – kako postići nZEB, konkretna tehnička rješenja” na kojem će predavanje održati: prof. dr. sc. Zoran Veršić d.i.a., Arhitektonski fakultet; Silvio Novak, Technical Support Manager, Knauf insulation.

Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana, izgrađena i održavana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu. Osim zakonom propisanih zahtjeva danas se na zgrade postavljaju i povećani zahtjevi i kriteriji. Jedan od bitnih razloga je održiva ili zelena gradnja. Održiva gradnja je sustav cjelovitog promišljanja o održivom razvoju. Održiva gradnja nije, kao što se često percipira, samo energetski učinkovita gradnja. Komponente održive gradnje u osnovi čine: odabir lokacije, odabir materijala, energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, zbrinjavanje otpada, racionalno korištenje vode, biološka i društvena raznolikost, te zdravlje i ugodnost korisnika. Ukupna ocjena, ali i korist održive gradnje suma je svih navedenih komponenti. Fizika zgrada predstavlja znanstvenu disciplinu kojom se promatraju fizikalni procesi u zgradama kao što su: toplina, vlaga, zvuk, požar i dnevno svjetlo. Svi građevni dijelovi, kao i zgrada u cjelini, moraju biti projektirani da bi zadovoljili tražene zahtjeva, ali i da bi se izbjegla pojava građevinske štete i stvorili ugodni i zdravi prostori za boravak i rad ljudi. Većina ovih fizikalnih zakonitosti utiče na ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu propisanih Zakonom, ali i na kvalitetu i ocjenu zgrade obzirom na njenu održivost. Jedna od značajnih komponenti u procjeni održivosti zgrade je njena energetska učinkovitost. Današnji propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama određuju kriterije energetske učinkovitosti novih i postojećih zgrada koje se rekonstruiraju. Od 2020. godine sve nove zgrade moraju biti zgrade gotovo nulte energije (nZEB), odnosno zgrade vrlo visokih energetskih svojstava. Ta gotovo nulta, odnosno vrlo niska, količina energije trebala bi se u značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini. Postizanje kriterija visoke energetske učinkovitosti kod zgrada nalaže integralni pristup rješavanju problema od najranije faze projektiranja zgrade, kao i bioklimatski pristup kojim se iskorištavaju uvjeti i datosti okoliša (klime i mikrolokacije) za ostvarenje pasivnog grijanja, hlađenja, ventilacije, prirodnog osvjetljenja i smanjenja potrošnje energije.

Dodatno, Predavanje se odnosi i na računalni program KI Expert Plus koji služi za proračun potrebnih energija za grijanje, hlađenje, ventilaciju i rasvjetu zgrada te za energetsko certificiranje istih. Kroz predavanje se polaznicima prezentiraju osnovne naredbe programa, način rada i funkcioniranje programa, a sve u korelaciji s aktualnom regulativom i algoritmom kojeg program prati.

AGENDA PREDAVANJA 

PRIJAVNICA & CJENIK *za sudionike koje žele slušati pojedinačni modul unutar polugodišnje edukacije


Zoran Veršić
Predstojnik je Zavoda za zgradarstvo i fiziku na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je kolegija Arhitektonske konstrukcije i materijali III, Fizika zgrada i kolegija Tehnički studio na preddiplomskom studiju, te kolegija Održivo građenje II i izbornog kolegija Zvuk i arhitektura na diplomskom studiju arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu. Diplomirao je 1991., magistrirao 2001. te doktorirao 2011. godine na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Objavio je niz znanstvenih i stručnih radova vezanih za temu zvučne zaštite, toplinske zaštite, uštede energije i održive gradnje. Sudjelovao kao voditelj i kao istraživač na više znanstveno-istraživačkih projekata. 2016.-2017. voditelj je projekta „Provjera inovativnog procesa kompleksnog dinamičkog modeliranja i cjelovitog optimiranja u konceptima energetskih rješenja zgrada“, Program provjere inovativnog koncepta za znanstvenike, PoC6, HAMAG-BICRO. Objavio je kao autor/koautor niz znanstvenih radova koji su publicirani u znanstvenim časopisima i koji su prezentirani i objavljeni u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova. Suradnik je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i tajnik u Odjelu arhitekture i urbanizma. Član je uredništva znanstvenog časopisa za arhitekturu i urbanizam „Prostor”. Član je Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog studija „Ekoinženjerstvo” na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Upisan je u Imenik ovlaštenih arhitekata i arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata. Ovlašten je za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Autor je projekata zvučne i toplinske zaštite te uštede energije za više stotina zgrada. Predsjednik je tehničkog odbora Akustika (TO 43) Hrvatskog zavoda za norme (HZN). Dobitnik je Zahvalnice „Hrvoje Požar“ za 2017. godinu, za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku energetike, Hrvatsko energetsko društvo, Zaklada „Hrvoje Požar“. Član je Društva arhitekata Zagreba (DAZ), Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA), skupštine Hrvatske Komore arhitekata (HKA) i Hrvatskog akustičkog društva (HAD).

Zoran Veršić

Predstojnik je Zavoda za zgradarstvo i fiziku na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je kolegija Arhitektonske konstrukcije i materijali III, Fizika zgrada i kolegija Tehnički studio na preddiplomskom studiju, te kolegija Održivo građenje II i izbornog kolegija Zvuk i arhitektura na diplomskom studiju arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu. Diplomirao je 1991., magistrirao 2001. te doktorirao 2011. godine na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Objavio je niz znanstvenih i stručnih radova vezanih za temu zvučne zaštite, toplinske zaštite, uštede energije i održive gradnje. Sudjelovao kao voditelj i kao istraživač na više znanstveno-istraživačkih projekata. 2016.-2017. voditelj je projekta „Provjera inovativnog procesa kompleksnog dinamičkog modeliranja i cjelovitog optimiranja u konceptima energetskih rješenja zgrada“, Program provjere inovativnog koncepta za znanstvenike, PoC6, HAMAG-BICRO. Objavio je kao autor/koautor niz znanstvenih radova koji su publicirani u znanstvenim časopisima i koji su prezentirani i objavljeni u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova. Suradnik je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i tajnik u Odjelu arhitekture i urbanizma. Član je uredništva znanstvenog časopisa za arhitekturu i urbanizam „Prostor”. Član je Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog studija „Ekoinženjerstvo” na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Upisan je u Imenik ovlaštenih arhitekata i arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata. Ovlašten je za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Autor je projekata zvučne i toplinske zaštite te uštede energije za više stotina zgrada. Predsjednik je tehničkog odbora Akustika (TO 43) Hrvatskog zavoda za norme (HZN). Dobitnik je Zahvalnice „Hrvoje Požar“ za 2017. godinu, za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku energetike, Hrvatsko energetsko društvo, Zaklada „Hrvoje Požar“. Član je Društva arhitekata Zagreba (DAZ), Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA), skupštine Hrvatske Komore arhitekata (HKA) i Hrvatskog akustičkog društva (HAD).

Edukacija se održava pod pokroviteljstvom:

Medijski pokrivaju:

        

This site is registered on wpml.org as a development site.