Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Pozivamo Vas na međunarodni skup: VIII. Zeleni dan Hrvatske komore arhitekata, u sklopu Zagrebačkog energetskog tjedna gdje gostuje Tai Lee Siang, predsjednik WGBC

Pozivamo Vas na međunarodni skup: VIII. Zeleni dan Hrvatske komore arhitekata, u sklopu Zagrebačkog energetskog tjedna gdje gostuje Tai Lee Siang, predsjednik WGBC


PRIJAVITE SE!

Zagrebački energetski tjedan predstavlja složeni mozaik niza događanja s ciljem uključivanja i umrežavanja svih generacija i dionika u dugotrajan proces borbe protiv klimatskih promjena. Našom porukom „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“ pozivamo Vas na zajedničko djelovanje u procesu provedbe projekata održivog razvoja gradova i očuvanja prirodnih resursa za buduće generacije. Naš zajednički Zagrebački energetski tjedan, od 08. do 13. svibnja 2017., obilježit će niz međunarodnih konferencija, stručnih skupova, otvorenih vrata, seminara, predavanja te radionica koje se bave ključnim temama u području energetike i zaštite okoliša.


Uslijed niza aktivnosti i konferencija povodom Zagrebačkog energetskog tjedna, posebno ističemo VIII. Zeleni dan Hrvatske komore arhitekata, međunarodni skup koji se održava od 09,00 – 16,30 , 9. svibnja 2017. godine u Starogradskoj vijećnici – Ćirilometodska 5, Zagreb – dvorana A, gdje će, među ostalim važnim sudionicima,  g. Tai Lee Siang, predsjednik Svjetskog savjeta za zelenu gradnju, održati prezentaciju na temu Zelena gradnja – gradnja budućnosti. Pozivamo Vas da se pridružite! Cijeli program pogledajte ovdje


Svijet se danas suočava s velikim i gorućim problemima poput globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena. Odgovore na ova pitanja potrebno je tražiti sinergijskim djelovanjem na nacionalnoj i lokalnoj razini, uz uključivanje svih zainteresiranih dionika te aktivnu suradnju na međunarodnom planu. Racionalno korištenje energije, primjena novih zelenih tehnologija i obnovljivih izvora energije važni su alati i pokretači gospodarskog razvoja, otvaranja novih radnih mjesta i svjetlije perspektive naših mladih generacija.

Gradska uprava Grada Zagreba odlučna je u provedbi mjera energetski održivog razvitka Grada Zagreba i ostvarivanju čvrste i uspješne suradnje sa svim relevantnim partnerima u zemlji i inozemstvu. Zagrebački energetski tjedan pruža jedinstvenu priliku približiti građanima Grada Zagreba, Republike Hrvatske i šire europske regije, modele i načine ostvarivanja značajnih energetskih i financijskih ušteda, smanjenja emisija stakleničkih plinova i štetnog utjecaja na okoliš. Brojnim aktivnostima Zagrebačkog energetskog tjedna želimo podizati ekološku svijest građana i sudionika o potrebi zaštite klime i okoliša te racionalnom korištenju energije i prirodnih resursa.

Grad Zagreb, prihvaćanjem Sporazuma gradonačelnika i kao Struktura potpore Europske komisije – Glavne uprave za energetiku, potvrđuje svoju opredijeljenost prema energetski održivom razvoju grada. Aktivnim uključivanjem u europske inicijative, Grad podupire i provodi odgovarajuće mjere u cilju racionalnog korištenja energije, ostvarenja energetskih i financijskih ušteda, primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva te podržava lokalne i regionalne zajednice koje za to pokažu interes.

Ambiciozni cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova Europske unije za 40% (u odnosu na referentnu 1990.) do 2030., moguće je ostvariti samo uz aktivno sudjelovanje brojnih interesnih skupina, gospodarskih subjekata, obrazovnih i znanstvenih institucija, nevladinih udruga i samih građana što većeg broja ekološki osviještenih gradova. Grad Zagreb će svoja nastojanja usmjeravati na postizanje zajedničkih EU ciljeva te slijediti EU politike i energetsko-klimatski okvir 2050. prema energetski učinkovitijem, niskougljičnom i konkurentnijem razvoju tržišta, privlačenju novih investicija i kvalitetnijem životu građana.

Zagrebački energetski tjedan ima značajnu ulogu u postizanju navedenih ciljeva i jedan je od važnih čimbenika u procesu održivog razvoja Grada Zagreba te pokazuje visoki stupanj međusobnog razumijevanja mnogobrojnih partnera, uključivanja i suradnje svih sudionika u nastojanju da se građanima i svim posjetiteljima Zagrebačkog energetskog tjedna prezentiraju realni problemi, ali i moguća rješenja koja osiguravaju sigurnu i bolju budućnost.

Dobro došli u Zagreb – želim Vam uspješan i sadržajno bogat 8. Zagrebački energetski tjedan 2017.!

This site is registered on wpml.org as a development site.