Hrvatski savjet za zelenu gradnju

UPUTE ZA PRIJAVITELJE I KORISNIKE OPERATIVNOG PROGRAMA „KONKURENTNOST I KOHEZIJA” O PROVEDBI HORIZONTALNIH NAČELA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE I KORISNIKE OPERATIVNOG PROGRAMA „KONKURENTNOST I KOHEZIJA” O PROVEDBI HORIZONTALNIH NAČELA


Poštovane i poštovani!

Svrha Uputa za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” o provedbi horizontalnih načela (u daljnjem tekstu: Upute) je pomoći prijaviteljima koji pripremaju projekte da utvrde primjenjive zahtjeve promicanja održivog razvoja, ravnopravnosti spolova, jednakih mogućnosti i pristupačnosti za osobe s invaliditetom, koje treba uzeti u obzir prilikom pripreme i provedbe projekata, te razmotriti dodatne prilike za njihovo promicanje.

Sve aktivnosti unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” (OPKK) dužne su uzeti u obzir ravnopravnost spolova, zabranu diskriminacije i održivi razvoj kao horizontalna načela programa. Informaciju o doprinosu horizontalnim načelima prijavitelji upisuju u Prijavni obrazac A. Primjena navedenih načela ovisit će o prirodi i opsegu projekta i njegovih aktivnosti te o uvjetima određenog natječaja (u tom će slučaju Upute za prijavitelje odrediti uvjete i bodovanje za doprinos horizontalnim načelima).

Doprinos svim horizontalnim načelima nije obavezan za svaki pojedini projekt, već se primjenjuje sukladno aktivnostima i opsegu projekta, kao i informacijama koje sadrže Upute za prijavitelje. Važno je istaknuti da ove Upute nisu zamjena za zakonom ili propisima utvrđene obaveze. Projekti koji su u skladu s nacionalnim zakonskim okvirom i propisima smatraju se neutralnima, o čemu je također potrebno pružiti informaciju u odgovarajućem dijelu Prijavnog obrasca A. Ako doprinos horizontalnim načelima nije izričito određen u Uputama za prijavitelje, prijaviteljima se savjetuje da odaberu na koji način žele uključiti horizontalna načela u svoje projekte, te da u skladu s tim primjenjuju poglavlja iz ovih Uputa.

Upute su podijeljene na tri dijela:

1. Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije

2. Pristupačnost za osobe s invaliditetom

3. Održivi razvoj.

Upute sadrže primjere i pomoćne alate za praktičnu primjenu horizontalnih načela već u ranoj fazi pripreme, kao i u provedbi odgovarajućih mjera i aktivnosti.

Zahvaljujemo Ministarstvu socijalne politike i mladih, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Uredu za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Uredu pučke pravobraniteljice, Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Hrvatskom savjetu za zelenu gradnju i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na suradnji i doprinosu pri izradi ovog dokumenta.

CIJELI DOKUMENT POGLEDAJTE OVDJE!

Izvor: MRRFEU

This site is registered on wpml.org as a development site.