Nakon 2028. energenti u novim javnim zgradama uopće neće smjeti biti fosilnog podrijetla, dok se za ostale zgrade rok pomiče na 2030. To će značiti i prestanak primjene toplinskih kotlova (plinski bojleri), odnosno njihovu potpunu zabranu. Trenutno je u fazi izglasavanja nove revizije  Direktive o energetskim svojstvima zgrada (EPBD), koja bi na snagu trebala stupiti do kraja ove godine. To će imati značajne posljedice na hrvatsku tehničku regulativu te praktične aspekte projektiranja toplinske ovojnice i termotehničkih sustava, kako bi se zadovoljila minimalna energetska svojstva. Zgrade u budućnosti, neovisno o njihovoj namjeri bit će nužno orijentirane na upotrebu obnovljivih izvora energije.
Zrcalne zgrade

Ide se na koncept tzv. zrcalnih zgrada i korigiranih graničnih vrijednosti za Eprim kod projektiranja koristeći nove faktore primarne energije, čime se bavi FSB za potrebe MGIPU. Hrvatska trenutno ima najstrože projektantske zahtjeve u EU za poslovne i obiteljske zgrade, što ukazuje da tu nešto ozbiljno ne valja, tako da je projektirati i izvesti poslovnu zgradu trenutno gotovo nemoguć izazov. Rezultat su poteškoće u realizaciji projekata. Srećom, revizija tehničkih propisa mogla bi početi već ovaj mjesec, a nedostaje izobrazba svih uključenih u sustav.

Dean Smolar i Marko Markić iz Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju govorili su o uvođenju DGNB certifikata za kvalitetu novih zgrada, koji omogućava sveobuhvatnu procjenu zgrade u cijelom životnom vijeku, uzevši u obzir kvalitetu njezine upotrebe u cijelom životnom vijeku. Taj certifikat transponirat će se u Hrvatsku u roku od dvije godine i bit će usklađivan se istraživačkim institucijama i mjerodavnim zakonodavnim tijelima.
Smolar je naglasio da su investitori vrlo zainteresirani za kvalitetnu izgradnju, jer brižljivo projektiranje u Levels okviru, koji sadrži indikatore održivosti, kvalitete boravka i ukupne potrošnje energije u startu može osigurati gradnju jeftiniju i 80%. Prvi objekt s novim certifikatom u Zagrebu bit će zgrada Matrix C na Slavonskoj, a spominje se i Valamarov Helios na Hvaru.