Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Procedura certificiranja

Sustav DGNB certificiranja investitoru pruža pomoć tijekom izrade idejnog koncepta, čime se u ranoj fazi mogu uočiti propusti i nedostaci, pa sve do konačnog završetka projekta pri čemu su učinci mjerljivi i transparentni.

 

Priprema dokumentacije za ishođenje DGNB certifikata odvija se paralelno s procesom projektiranja te ostalim pripremnim aktivnostima koje prethode ishođenju građevinske dozvole i gradnji objekta. 

 

Procedura se sastoji od sljedećih koraka:

 

1.  Investitor (ili vlasnik objekta ili projekta) pronalazi odgovarajućeg konzultanta koji u ime klijenta vodi proces DGNB certificiranja. Konzultant pruža podršku od registracije projekta, pa sve do završetka cjelokupnog procesa certificiranja. Troškove konzultanta snosi investitor. Popis ovlaštenih DGNB konzultanata u Republici Hrvatskoj možete naći ovdje.

 

Registrirani hrvatski konzultanti navedeni su u službenoj DGNB bazi. Poveznica vodi na bazu DGBN Consultants gdje se u kategoriji Country odabire Croatia, zatim se odabire Search & filter i sustav će filtrirati sve hrvatske konzultante. Uz svakog konzultanta navedeni su kontakt podaci. Kontaktirajte konzultanta i započnite proces certifikacije svog projekta.

Klijent sklapa ugovor s DGNB konzultantom te informaciju o namjeri certifikacije šalje Hrvatskom savjetu za zelenu gradnju (GBC) na e-mail dgnb@gbccroatia.org.

1

2. Konzultant registrira tj. prijavljuje projekt u bazi podataka.

3. GBC i klijent sklapaju ugovor u kojemu su navedene obveze obaju strana te trošak provjere sukladnosti i izdavanja DGNB certifikata.

 

4. Konzultant nakon izrađene potrebne dokumentacije za certificiranje istu šalje u GBC na provjeru kvalitete.

 

GBC pregledava dokumentaciju projekta te provjerava sukladnost s pravilima DGNB certificiranja. Ukoliko je potrebno, od DGNB konzultanta se traže pojašnjenja i dopuna dokumentacije.

 

5. Ukoliko predana dokumentacija zadovoljava DGNB kriterije, GBC izdaje račun klijentu te zatim izdaje DGNB certifikat za prijavljeni projekt.

certification_process-cgbc-edit-01
This site is registered on wpml.org as a development site.