Hrvatski savjet za zelenu gradnju

GBPRO Modul 6. : Održivi materijali, cjeloživotni troškovi i deklaracija proizvoda

GBPRO Modul 6. : Održivi materijali, cjeloživotni troškovi i deklaracija proizvoda


Dana 22.11.2019. godine, petak, održava se modul Green Building Professional edukacije 2019/2020 sa početkom u 08:30 sati u Zagrebu pod nazivom: Održivi materijali, cjeloživotni troškovi i deklaracija proizvoda“, na kojem će predavanje održati:  Prof.dr.sc. Saša Marenjak , Građevinski Fakultet Osijek, Ružica Beljo Lučić, Šumarski fakultet, Marko Franković, dipl.ing.arh., Građevinski fakultet Rijeka, Doc.dr.sc. Bojan Milovanović, dipl.ing.građ. (mag.ing.aedif.), Građevinski fakultet Zagreb.

 

Građevinska industrija jedna je od najintenzivnijih industrija po korištenju materijala i prirodnih resursa koji su neophodni za njihovu proizvodnju. Građevine su izgrađene od materijala različitog porijekla i  namjene čiji  je proizvodni proces, počevši od ekstrakcije sirovine  preko transformacije u finalni proizvod i odlaganja u okoliš na kraju životnog vijeka, odgovoran  za značajan dio globalnog utjecaja na okoliš od strane suvremenog društva. 

Neka o pitanja na koja će se kroz predavanje pokušati dati odgovor:

 • Koje su faze životnog vijeka građevine i kakav je njihov utjecaj na okoliš?
 • Kako smanjenjiti utjecaja na okoliš građevinske industrije i procesa izgradnje?
 • Što definiraju mjerila zelene javne nabave?

ECO-SANDWICH® fasadni sustav rezultat je istraživanja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i suradnje sa hrvatskom industrijom pri čemu on predstavlja tehnološko rješenje za brzu izgradnju niskoenergetskih i gotovo nula energetskih zgrada. Konačni cilj korištenja ovakvog proizvoda je recikliranje i ponovno korištenje građevinskog otpada te smanjenje ugrađene energije u proizvod kao i ugrađenog CO2, odnosno smanjenje utjecaja građevina na okoliš. ECO-SANDWICH® je predgotovljeni betonski panel, koji sadrži 50% recikliranog opekarskog (vanjski sloj) i 50% recikliranog betonskog loma (unutarnji sloj). ECO-SANDWICH® zidni panel je osvojio zlatnu medalju na 63. međunarodnom sajmu inovacija IINOVA 2014 u Bruxellsu. Na sajmu BAU 2015. bio je nominiran za BAU-trend AIT + Xia nagradu kao jedan od deset nominiranih najčešće spominjanih noviteta sajma BAU koji je najveći svjetski specijalizirani sajam za arhitekte i inženjere. Na sajmu inovaciju u Genevi zabilježen je značajan nastup, te je poseban osvrt na sastanku Vijeća za trgovinske aspekte intelektualnog vlasništva (TRIPS) WTO-a, od strane veleposlanice SAD-a posebno istaknut upravo proizvod ECO-SANDWICH®. Na 38. Internacionalnoj izložbi inovacija INOVA, zlatna medalja i nagrada INOVA za najbolju ekološku inovaciju pripala je proizvodu ECO-SANDWICH®. Do sada su izvedene dvije zgrade (stambena i dječji vrtić) uz korištenje ECO-SANDWICH® zidnih panela. Za ECO-SANDWICH je napravljena Izjava o utjecaju na okoliš (Environmental Product Declaration – EPD) u suradnji s tvrtkom Pre consultants iz Nizozemske. Prilikom gradnje stambene zgrade u Koprivnici provedena je zelena javna nabava kako u fazi projektiranja, tako i u fazi gradnje.

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u polju drvne tehnologije. Na Šumarskom fakultetu, Drvnotehnološkom odsjeku, zaposlena je od 1990. godine. Predstojnica je Zavoda za procesne tehnike i voditeljica doktorskog studija Šumarstvo i drvna tehnologija. U znanstvenom radu bavi se mehaničkom obradom drva i zaštitom industrijskog okoliša, istražuje utjecaj građe drva i fizikalnih i mehaničkih svojstava na kvalitetu obrade drva te radi na energijskom i ergonomskom optimiranju procesa prerade drva. Od 2003. godine glavna je i odgovorna urednica znanstveno-stručnog časopisa Drvna industrija, indeksiranog u Web of Science, koji prati svjetske trendove u znanosti o drvu i drvnoj tehnologiji. Trenutačno sudjeluje u IRI projektu „KK.01.2.1.01.0117 – Istraživanje u poduzeću Spačva d.d. u svrhu razvoja inovativnih masivnih vrata od slavonske hrastovine“  sufinanciranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te projektu CPD4GB – Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju, ESF – Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja. Članica je Nacionalnog inovacijskog vijeća čija je zadaća brinuti o provedbi Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

 

SAŠA MARENJAK

 • Doktorski studij:    Upravljanje PPP-PFI  projektima (bolnice i škole),

Optimizacija ukupnihživotnihtroškova građevina, (2000-2004),Dundee University, Velika Britanija

 • Magistarski studij:  Upravljanje projektima – planiranje i kontrola

troškova i vremena (1993-1996), Građevinski fakultet Zagreb

 • Sveučilišni studij:     Dipl.ing.građ.   (1985-1990), Građevinski fakultet
 • PPP Group for Europe –IPFA (International Project Funding

Association) – član

 • Hrvatska udruga za upravljanje projektima – suosnivač i član
 • Područje – Upravljanje programima i projektima, Standardi održivosti, Ukupni životni troškovi  i Javno Privatno Partnerstvo
 • Redoviti Profesor – Građevinski Fakultet Osijek (predmeti: Cjeloživotna eksploatacija građevina, Gospodarenje Građevinama, Ukupni životni troškovi građevina i dr.)
 • Direktor PPP Centra
 • DGNB Konzultant – ovlašteni Konzultant Njemačkog Savjeta za Zelenu Gradnju prema DGNB Metodologiji za ocjenu Održivosti Građevina
 • IPMA „B“  – certificirani Voditelj Projekata
 • 2012 –  2014    EU projekt (suradnik) pod  nazivom: Upravljanje održivom gradnjom tijekom cijelog životnog vijeka građevine (WhLMSC-Whole Life Management of Sustainable Construction).
 • 2005-2018 god – Voditelj Projekta izgradnje i dogradnje osnovnih i srednjih škola, sportskih dvorana i bolnica po ugovornom obliku JPPa u kojima javni partner plaća naknadu za isporučene usluge, Projekti u RH i Velikoj Britaniji

Marko Franković, diplomirao je na fakultetu arhitekture u Veneciji, a postdiplomski studij obnove industrijske baštine izvršio je na Sveučilištu u Padovi, (Italija). Trenutno je pred završetkom Doktorata koji se temelji na HUL-u (povijesni urbani krajolik). Od 2001.g. vodi vlastiti projektni ured koji se bavi projektiranjem obiteljskih kuća, javnih zgrada, muzeoloških postava te restauracijom i rekonstrukcijom arhitektonske baštine. Tehnologija koju ured MF Arhitekti razvija od 2008.g. je održiva gradnja u drvu. Od 2010.g. je asistent, a od 2014.g. viši predavač na Građevinskom Fakultetu u Rijeci na Katedri za arhitekturu i urbanizam. Od 2014.g. je predavač Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju (CGBC). Do sada je vodio i projektirao 850 projekata, od toga je realizirano više od 450.

 

Bojan Milovanović je docent na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U znanstvenom radu bavi se istraživanjima u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu i području građevinske fizike općenito, nerazornim ispitivanjima betonskih konstrukcija, naročito korištenjem infracrvene termografije, kao i istraživanjem u području materijala u graditeljstvu, s naglaskom na mladi beton, kao i mehanička i trajnosna svojstva betona. Radi na slijedećim znanstvenim projektima financiranima od strane EU: Net-UBIEP – Network for Using BIM to Increase the Energy Performance. Horizon 2020; Fit-to-nZEB – Innovative training schemes for retrofitting to nZEB-levels. Horizon 2020; TAREC2 – Transformation of Wood Biomass Ash into Resilient Construction Composites. Croatian Science Foundation; Research and development of e-exchange for energy efficiency in buildings and industry, MIS mark: KK.01.2.1.01.0066. Enhancement of the development of new products and services derived from the research and development activity; Prominent MED – Public pROcureMent of INnovation boosting greEN growTh in MED area. European Regional Development Fund – Interreg Mediterranean; CPD4GB – Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju, ESF – Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja; Concerted Action EPBD IV; CROSKILLS II Build Up Skills CROatia: Strengthening energy efficiency SKILLS and certification schemes for building workers; SEEDPass – South East Europe strategic partnership in vocational education and training in Passive House Design for nearly zero energy buildings development; ECO-SANDWICH – Energy Efficient, Recycled Concrete Sandwich Facade Panel; CROSKILLS Build Up Skills for Croatia; Microstructure of mineral composites containing sheep’s wool; REPUBLIC MED (Retrofitting Public Spaces in Intelligent Mediterranean Cities); Fasade u požaru (FFT – Facade fire test); INTENSE – From Estonia till Croatia: Intelligent Energy Saving Measures for Municipal housing in Central and Eastern European countries; From Nano to Macrostructure of Concrete, itd. Organizira i održava programe izobrazbe za Ovlaštene termografiste u suradnji s Infrared Training Center-om iz Švedske, te je član upravnog odbora Hrvatske udruge za infracrvenu termografiju (HUICT). Bojan Milovanović je član Hrvatskog zavoda za norme, Tehnički odbor TO163 (Toplinska izolacija) i Tehnički odbor TO 570 (Sustavi upravljanja energijom) te mnogih radnih skupina i povjerenstava vezanih uz energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

This site is registered on wpml.org as a development site.
https://totoabadi23.com/ abadicash abadislot https://menarampo78.com/ royalbola abadislot abadislot menara368 abadicash vipmaxwin menara368 totoabadi Menara368