Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Dvodnevna online edukacija: Kako projektirati prema nZEB-u?

Dvodnevna online edukacija: Kako projektirati prema nZEB-u?


Hrvatski savjet za zelenu gradnju kao dio najveće svjetske organizacije koja se bavi održivom gradnjom, a na temelju bogatog i višegodišnjeg iskustva iz područja nZEB zgrada, donosi Vam dvodnevnu online edukaciju:  Kako projektirati prema nZEB-u, koja se održava 2. i 3. prosinca 2020. godine.

Cijena za kompletnu edukaciju (svih 5 modula), zajedno sa završnim certifikatom iznosi 840,00 HRK + PDV.

Upute i tehnički uvjeti sudjelovanja

            CJENIK        PRIJAVNICA        PROGRAM 

Hrvatski savjet za zelenu gradnju (GBC) već dvije godine intenzivno radi na edukaciji i promociji zakonske obveze i koncepta nZEB-a (zgrada gotovo nulte potrošnje energije). Zajedno s Arhitektonskim fakultetom izradili smo nacionalne Smjernice za nZEB zgrade za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH.

 

Izradili smo dva tipa smjernica: 

 

ZAŠTO UPISATI EDUKACIJU?

 • Namijenjena je za eksperte – arhitekte, projektante i inženjere
 • Stjecanje konkretnih novih znanja u projektiranju prema nZEB-u
 • Program edukacije se vrednuje u okviru Programa stručnog usavršavanja HKA (2)
 • Izdavanje nZEB certifikata nakon završene edukacije
 • Interaktivna komunikacija s predavačima
 • Organizator osigurava edukativne materijale predavača

 

TEME KOJE EDUKACIJA NUDI:

 • Zakonski okviri za nZEB u RH
 • Obvezni uvjeti koje treba zadovoljiti nZEB zgrada
 • Načini zadovoljenja kriterija prilikom projektiranja nZEB-a
 • Kako projektirati termotehničke sustave
 • Kako kontrolirati kvalitetu nZEB-a; blower door, infracrvena termografija
 • Primjeri, analize i izračuni troškovno optimalnog rješenja

 

O EDUKACIJI

Poznato je da su zgrade odgovorne za 40% ukupne potrošnje energije, a 80% stakleničkih plinova radi kojih se događaju klimatske promjene dolazi iz potrošnje energije.

Gradnja i  moguća obnova zgrada prema kriterijima za zgrade gotovo nulte potrošnje energije (nZEB) je obveza koja proizlazi iz EPBD (Energy Performance of Building Directive) Direktive 2010/31/EU, a koja je prenesena u zakonsku regulativu RH: Zakonom o gradnji i Tehničkim propisom o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.

Zgrada gotovo nulte energije odnosno nZEB (nearly zero-energy building) je zgrada vrlo visokih energetskih svojstava. Koristi vrlo nisku količinu energije, koja se u značajnoj mjeri dobiva energijom iz obnovljivih izvora uključujući onu koja se proizvodi na samoj zgradi ili u njezinoj blizini.

Sve nove zgrade za koje se zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi nakon 31. prosinca 2019. godine moraju ispunjavati zahtjeve za nZEB, a nove zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti su već trebale biti projektirane kao zgrade gotovo nulte energije, ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2017. godine.

Za zgrade gotovo nulte energije obavezno je ispitivanje zahtjeva zrakopropusnosti (engl. Blower door test) koje se provodi prema propisanoj normi prije tehničkog pregleda zgrade.

nZEB zgradu je poželjno projektirati na način da njezine energetske potrebe budu što niže, ipak ne postoje univerzalna rješenja za postizanje nZEB standarda.

Potreban je koordiniran integralni pristup svih struka koje sudjeluju u projektiranju zgrade (projektanata arhitekture, fizike zgrade, termotehničkih sustava i elektroinstalacija) od koncepta i idejnog projekta zgrade, pa sve do izvedbenog projekta te stručna i pažljivo kontrolirana izvedba.

Kvalitetno optimiran energetski koncept omogućava nisku potrošnju energije i korištenje energije iz obnovljivih izvora  uz što nižu cijenu investicije, te rezultira troškovno-optimalnim rješenjem koje zadovoljava nZEB standard.

PREDAVAČI

ORGANIZATOR

ZELENI PARTNER

GLAVNI INSTITUCIONALNI POKROVITELJ

POKROVITELJI

PLATINASTI POKROVITELJ

Signify

ZLATNI POKROVITELJI

Weishaupt

 

SREBRNI POKROVITELJI

 

MEDIJSKI PARTNERI

 

 

ARHIVA LIPANJ 2020.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.