Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Pozivamo Vas da se pridružite 3. modulu GBPRO edukacije: Mogućnosti financiranja zelenih zgrada

Pozivamo Vas da se pridružite 3. modulu GBPRO edukacije: Mogućnosti financiranja zelenih zgrada


Dana 12.10.2018. godine, petak, održava se trreći modul Green Building Professional edukacije 2018/2019 sa početkom u 08:30 sati u zgradi tvrtke Tehnika dd, ulica grada Vukovara 274, Zagreb pod nazivom: “Mogućnosti financiranja zelenih zgrada” na kojem će predavanje održati: Josip Josipović, Zagrebačka banka; Jasmina Smokvina, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; Saša Marenjak, PPP Centar; Marija Herceg, MZOE

Modul će obuhvatiti sljedeće teme: mogućnosti financiranja projekata energetske učinkovitosti, utjecaj projekata energetske učinkovitosti na novčani tok investitora, bankarski proizvodi koji se traže u natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava, projekti energetske učinkovitosti – isplativost i rokovi povrata investicije. Zatim, održano će biti predavanje na temu: Ukupna životna vrijednost građevina i izračun Troškovno Optimalne Varijante, te ANALIZA CJELOŽIVOTNIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA I EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE – Case Study i nZEB I izračun Cjeloživotnih troškova, Izbor Optimalne varijante, kriteriji za izračun Optimalne varijante. FZOEU će obraditi teme: Uloga Fonda u poticanju energetske učinkovitosti, programi energetske obnove i mogućnosti financiranja, Energetska obnova zgrada – financiranje iz EFRR-a. a A na kraju će biti obrađene i teme: Europski strukturni i investicijski fondovi: čemu služe i prema čemu su usmjereni, proces „Upravljanje projektnim ciklusom“ kao alat za planiranje, organiziranje, koordinaciju i kontrolu koji je primjenjiv za „male“ projekte ali i za „velike“ programe financiranja, logika intervencije kao alat za utvrđivanje ciljeva, mjera (aktivnosti), potrebnih resursa za provedbu mjera i za dokazivanje njihove provedbe, uvjeti prihvatljivosti prijavitelja i projekta (eliminacijski uvjeti), kriteriji odabira (za ocjenjivanje kvalitete projekata i njihovo rangiranje)

 


AGENDA PREDAVANJA 

PRIJAVNICA & CJENIK *za sudionike koje žele slušati pojedinačni modul unutar polugodišnje edukacije


 

Josip Josipović trenutno obnaša funkciju direktora EU fondova i posebnih aranžmana financiranja u diviziji Korporativno, Investicijsko i Privatno bankarstvo Zagrebačke banke d.d. (KIPB). Karijeru u Zagrebačkoj banci d.d. započeo je 2005. godine na poslovima Voditelja poslovnog odnosa za međunarodne klijente. Od 2011. godine obavljao je nekoliko rukovodnih funkcija u diviziji KIPB kao što su direktor Financiranja u suradnji s Grupom, koordinator u Specijaliziranom financiranju i direktor Poslovnog planiranja i kontrolinga. Na trenutnoj poziciji zadužen je za pružanje sveobuhvatne podrške prodajnoj mreži i klijentima banke u području EU fondova i financijskih instrumenata, te za suradnju s domaćim i međunarodnim razvojnim institucijama kao što su Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Europska investicijska banka, Europski investicijski fond, Europska banka za obnovu i razvoj i dr. Josip Josipović diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije.

Prof.dr.sc. Saša Marenjak dipl.ing.građ

Doktorski studij:    Upravljanje PPP-PFI  projektima (bolnice i škole), Optimizacija ukupnih životnih troškova građevina, (2000-2004),Dundee University, Velika Britanija

Magistarski studij:  Upravljanje projektima – planiranje i kontrola troškova i vremena (1993-1996), Građevinski fakultet Zagreb

Sveučilišni studij:     Dipl.ing.građ.   (1985-1990), Građevinski fakultet Zagreb

PPP Group for Europe –IPFA (International Project Funding Association) – član

  • Hrvatska udruga za upravljanje projektima – suosnivač i član
  • Područje – Upravljanje programima i projektima, Standardi održivosti, Ukupni životni troškovi  i Javno Privatno Partnerstvo
  • Redoviti Profesor – Građevinski Fakultet Osijek (predmeti: Cjeloživotna eksploatacija građevina, Gospodarenje Građevinama, Ukupni životni troškovi građevina i dr.)
  • Direktor PPP Centra
  • DGNB Konzultant – ovlašteni Konzultant Njemačkog Savjeta za Zelenu Gradnju prema DGNB Metodologiji za ocjenu Održivosti Građevina
  • IPMA „B“  – certificirani Voditelj Projekata
  • 2012 –  2014    EU projekt (suradnik) pod  nazivom: Upravljanje održivom gradnjom tijekom cijelog životnog vijeka građevine (WhLMSC-Whole Life Management of Sustainable Construction).
  • 2005-2018 god – Voditelj Projekta izgradnje i dogradnje osnovnih i srednjih škola, sportskih dvorana i bolnica po ugovornom obliku JPPa u kojima javni partner plaća naknadu za isporučene usluge, Projekti u RH i Velikoj Britaniji

Jasmina Smokvina je voditeljica projektnog tima održive gradnje u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U Fondu je zaposlena od 2011. godine na projektima sufinanciranja rekonstrukcija, energetskih obnova i izgradnje niskoenergetskih zgrada, te za područje održive gradnje organizira provedbu natječaja Fonda i vodi stručna povjerenstva za evaluaciju projekata. Nakon diplome Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bavi se urbanizmom, a potom prelazi u projektantske vode. 2002. godine završava magistarski studij prostornog planiranja, urbanizma i parkovne arhitekture pri matičnom fakultetu. Kroz 20 godina projektiranja stambenih i komercijalnih projekata, ponajviše u turizmu, stječe veliko znanje i iskustvo u struci. Kontinuirano se stručno usavršava te sudjeluje kao govornik na mnogobrojnim skupovima i stručnim događanjima iz područja zelene i održive gradnje. Polaznica je 4. generacije edukativnog programa Green Building Professional te nositeljica ovlaštenja za energetsko certificiranje zgrada Modul 1 i 2.

Marija Herceg, angažirana je kao tehnička pomoć za pripremu EU projekata za  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE). Nakon završenog obrazovanja u Udinama i Trstu, radila je u pripremi i provedbi projekata financiranih EU i drugim sredstvima, u području međunarodne razvojne suradnje prvenstveno u Etiopiji i Somaliji te u području socijalnih politika u Italiji. Po povratku u Republiku Hrvatsku radi kao voditelj pripreme projekta Naturavita čiji je cilj razminiranje i obnova šuma i šumskog zemljišta u području Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura-drava. Za MZOE sudjeluje u izradi Uputa za prijavitelje i ostale Dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga za investicijske prioritete iz područja prirode i energetike za koje je Ministarstvo posredničko tijelo razine 1. te u reviziji kvalitete za projekte u postupcima izravne dodjele (strateški projekti).

Edukacija se održava pod pokroviteljstvom:

Medijski pokrivaju:

        

This site is registered on wpml.org as a development site.